27 december 2017

van de Voorzitter

Beste CDA-leden,

Als u dit leest hebben we de Kersttijd al weer achter ons liggen. Hopelijk waren het voor u, samen met uw naasten betekenisvolle en gezellige dagen. 

Ook is het op weg naar 2018 nu een periode van terugblikken, de balans opmaken en vooruit kijken. Dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook bijvoorbeeld voor ons gezamenlijk als CDA-afdeling. We staan voor een prachtige uitdaging in 2018 en dat is er gezamenlijk voor te zorgen dat wij weer de grootste fractie in de gemeenteraad worden.

In de afgelopen periode zijn de eerste voorbereidingen al getroffen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er met inbreng van leden, maatschappelijke organisaties en diverse inwoners een breed gedragen verkiezingsprogramma is vastgesteld.

Daarnaast is de lijst met kandidaten opgesteld. Geprobeerd is om, naast kennis, affiniteit met onze gemeenschap en betrokkenheid bij het CDA-gedachtengoed een aansprekende lijst te vormen van leden met een zo groot mogelijk representatief karakter. Hierbij voeren de huidige vier fractieleden de lijst weer aan. Op basis van de uitslag van vier jaar geleden, zullen wij extra focus moeten leggen op de campagne in de kernen Wapenveld, Veessen en Vorchten. De eerste activiteiten zijn al in voorbereiding en u zult hier de komende periode zeker meer van horen.

Inzet van de campagne is om gezamenlijk als afdeling ons er voor in te zetten de grootste fractie te worden en de vijfde zetel voor het CDA binnen te halen. Hierbij zal er ook bij een aantal activiteiten een beroep op u als leden worden gedaan. Denk hierbij aan flyeren, bereidheid om een poster te plaatsen in uw tuin, uw positieve steun in de breedste zin van het woord, enz.

Uitdagingen genoeg dus om 2018 tot een succes te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor u persoonlijk. Naast de belangrijkste onmisbare items als gezondheid en geluk, wens ik u allen een succesvol en geslaagd 2018 toe. Bij dit alles mogen wij onze hoop en vertrouwen stellen op Hem die onze Schepper en Toevlucht is en wil zijn.

Mede namens bestuur, fractie en wethouder,

Dick van de Streek, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.