25 februari 2018

Oproep raadgevend referendum 21 maart?

Naast de stempas voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 heeft u ook een stempas raadgevend referendum ontvangen mbt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 ook wel de Sleepwet genoemd.

Door het kabinet is besloten om het raadgevend referendum af t schaffen. Dus dit is de laatste mogelijkheid om uw mening via een referendum te laten horen.

Wilt u inhoudelijke informatie over deze wet? Lees hier meer:
meer info op de NOS
alle inhoudelijke info: referendum-commissie.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.