12 februari 2018

Zorgen omtrent Heerde Centrum

CDA Heerde maakt zich zorgen omtrent het centrum van Heerde. Met de herinrichting van de bestrating is een goede stap gezet maar vooral rondom de locatie Van Setten Van Loenen is er nog veel te realiseren om het centrum op te knappen en aantrekkelijk te maken.

Afgelopen themaraad zijn er zeer interessante plannen voor de herontwikkeling van de gemeentewerf in combinatie met de aanpak van de locatie van Setten gepresenteerd. Daarbij wordt ook de oude ABN-AMRO (Veerle Bloemen) en Van de Belt meegenomen.

De omliggende ondernemers zijn erg positief over deze ontwikkelingen en zien hierin kansen waardoor zij ook willen investeren in hun eigen panden. Dit versterkt bij het CDA de mening dat deze investering van groot belang is voor de middenstand van Heerde voor de lange termijn. Het CDA wil meer reuring in het dorp. Een supermarkt die een onderdeel is van de ontwikkeling kan ervoor zorgen dat die reuring er komt.

Wel vindt het CDA belangrijk dat er een goede oplossing komt voor extra verkeer door het centrum van ons dorp. Een andere belangrijke voorwaarde is dat bestaande supermarkten geen grote nadelige gevolgen ondervinden van de nieuwe supermarkt. Het liefst ziet het CDA dan ook dat een bestaande supermarkt verplaatst naar ons centrum.

Bij de andere politieke partijen kijkt men nogal wisselend tegen deze ontwikkelingen aan. De een wil een zorgcentrum (wie heeft daar tot nu toe om gevraagd?) een andere partij wil alleen maar woningbouw en dan zijn er nog een paar partijen die zich alleen focussen op geen 4de supermarkt in plaats van dat dan men kijkt naar de kansen (lees noodzaak) voor de ondernemers in het centrum om een trekker van consumenten in het centrum te vestigen zoals bijvoorbeeld in Wapenveld het geval is. Daar vervult de supermarkt een trekkersfunctie voor de omliggende ondernemers. Dat willen we graag in stand houden, maar dat lijkt ons ook de juiste manier voor Heerde. De discussie moet dan ook zijn: hoe wij het centrum voor de toekomst levensvatbaar en aantrekkelijk houden. Niks doen(dus op dezelfde manier doorgaan) biedt geen soelaas! Wat betreft het CDA moet er dan zo snel mogelijk de volgende stap gezet worden om het centrum op te knappen. 

Het CDA roept dan ook de andere partijen op om de Heerder ondernemers niet in de kou te laten staan. De Heerder ondernemers mogen niet de dupe worden politiek gedoe! 
presentatie themaraad op heerde.nl
Eerder nieuws in Veluweland 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.