Agrariërs & landschap gebruik

07 Wij zijn tegen gedwongen uitkoop van agrariërs. Agrariërs verdienen onze waardering.

Landschap gebruik en voedselproductie
Het buitengebied is belangrijk voor de voedselproductie en de agrarisch sector is een belangrijke economische factor. Ook dragen onze agrariërs bij aan het onderhoud van het landschap. Het CDA onderschrijft het belang van voedselproductie, maar de voedselproductie wordt bedreigd vanwege de vele claims op het buitengebied en de stikstofproblematiek. Met de komst van de hoogwatergeul zijn al verschillende agrariërs verdwenen.

Ten aanzien van het landschapsgebruik en voedselproductie heeft het CDA de volgende standpunten:

  • Wij zijn tegen gedwongen uitkoop van overgebleven agrariërs in onze gemeente.
  • Voedselproductie blijft de belangrijkste economische factor in ons buitengebied.
  • Duurzame productie op een wijze die past bij het landschap willen we blijven omarmen. De boer als landschapbeheerder met een verantwoorde voedselproductie spreekt ons aan. Denk daarbij aan natuurinclusieve of landschapinclusieve landbouw
  • Initiatieven die bijdragen aan nieuwe vormen van voedselproductie en het buitengebied aantrekkelijk houden willen wij ondersteunen. Wij denken aan het ontwikkelen van nieuwe landgoederen.
  • Het CDA is van mening dat bij ontwikkelingen in ons gebied ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn. Met water en bodem en landschapskwaliteiten als leidende principes.
  • Het CDA bepleit meer aandacht voor de waardevolle cultuurhistorische elementen in onze gemeente zoals de molens, de schaapskudde op de Rendierklippen, de buitenplaatsen en IJsselhoeven.

Wij onderschrijven het CDA visiestuk ‘Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector’ waarin drie ontwikkelingen worden omschreven die het CDA wil versterken (een beweging van regelzucht naar ademruimte, van marktwaarde naar maatschappelijke waarde en van bodemuitputting naar bodemgezondheid).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.