Armoede

Barmhartigheid en solidariteit zijn voor het CDA kernwoorden bij het armoedebeleid. Door allerlei oorzaken kunnen inwoners in een situatie komen van schulden en sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting kan vervolgens eenzaamheid in de hand werken. Met de komst van STIP is onze armoedebestrijding meer effectief georganiseerd en is problematiek sneller in beeld. Schuldhulpmaatje / Grip op de Knip, Stichting Leergeld en de voedselbank zijn belangrijk voor de armoedebestrijding en de samenwerking van deze initiatieven met STIP willen wij blijvend steunen en zo nodig verder uitbouwen.

Ook wil het CDA dat de gemeente coulant omgaat met het kwijtschelden van schulden voor inwoners met schuldproblematiek, om hiermee het goede voorbeeld te geven aan andere organisaties. We strijden voor kansgelijkheid van onze kinderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.