Duurzaamheid

10. Overkap parkeerplaatsen van Transferium en Heerderstrand met zonnepanelen. Inwoners kunnen meedoen en profiteren via bijvoorbeeld Heerde Energiek.

Zon en Wind
Naast het besparen van energie bijvoorbeeld door woningisolatie, zullen we ook meer gebruik moeten gaan maken van duurzaam opgewekte energie middels zon en wind. De mogelijkheden voor grootschalige opwek van windenergie zijn in onze gemeente beperkt, evenals het opwekken van zon-energie op land. Het CDA wil prioriteit geven aan zon-energiedaken en daken met zonnepanelen boven parkeerplaatsen stimuleren. Zon-opwek op land willen we toestaan, mits (goed) passend in ons landschap en dat er (bij voorkeur) sprake is van dubbel ruimtegebruik. Bijvoorbeeld op een geluidswal langs de snelweg. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld met haar eigen gebouwen.

Betaalbare energietransitie
Een belangrijk aandachtspunt voor het CDA is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor de huishoudens en vooral voor inwoners met een smalle beurs. In regionaal verband en samen met de energie coöperatie willen we zoeken naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Inwoners moeten mee kunnen investeren en daarmee ook kunnen profiteren, het zogenoemde lokaal eigendom. Hierin zien we een belangrijke rol voor de lokale energiecoöperatie weggelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.