Mantelzorgers: Wees er zuinig op!

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor.
Wij vinden dat alle zorg van alle mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar wij weten ook dat voor veel mantelzorgers de druk hoog is. Zij verdienen daarom ook goede ondersteuning.

Het CDA vindt dat de dagopvang en de respijtzorg in onze gemeente op orde moet zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele training en coaching.
Het mantelzorgcompliment is een belangrijke jaarlijkse waardering richting de mantelzorgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.