Omgevingsvisie

De afgelopen jaren is er toegewerkt naar de invoering die gepland stond op 1 juli 2022 en nu verschuift naar eind 2022.
De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. Nu hebben we nog meerdere bestemmingsplannen binnen ons grondgebied. Het omgevingsplan zal alle geldende bestemmingsplannen vervangen.

Binnen de verschillende kernen en buurtschappen in onze gemeente zoals Veessen, Vorchten en Hoorn is behoefte aan het opstellen van een dorps- of omgevingsvisie naar voorbeeld van Wapenveld. Het CDA waardeert deze lokale betrokkenheid voor de directe woon-en leefomgeving en wil ruimte bieden aan deze initiatieven. Het CDA vindt het belangrijk dat dergelijke visies breed gedragen worden door de lokale inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.