Omgevingswet en Omgevingsvisie

Volgens de huidige planning wordt in 2021 de omgevingswet door de Tweede Kamer vastgesteld. Dit betekent dat initiatiefnemers (inwoners en ontwikkelaars) zelf plannen mogen indienen die door de gemeente worden getoetst of ze passen binnen de omgevingsvisie. Het CDA vindt dat woningbouw-plannen van inwoners een eerlijke kans verdienen. Dit houdt een ruimhartige begeleiding van de gemeente richting deze inwoners in.
Ruimtelijk moet het volgende mogelijk worden gemaakt:
• Woningsplitsing van bestaande woningen toestaan onder specifieke, door de gemeenteraad vast te stellen, voorwaarden.
• Verder vereenvoudigen van het (tijdelijk) plaatsen van mantelzorgwoningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.