Realisatie MFA Hof van Cramer

03 Geld vrijmaken voor de nieuwe Hof van Cramer in centrum van Wapenveld.

Het proces omtrent het toekomstige MFA in Wapenveld is in uitvoering. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp. De uiteindelijke investeringskosten en de daaruit vloeiende jaarlijkse kapitaallasten zijn nog niet duidelijk. Tevens ligt er nog een uitdaging omtrent de structurele dekking in de jaarlijkse begroting. Het CDA vindt het belangrijk dat de MFA gerealiseerd wordt. Wij willen dan ook dat er actief gezocht wordt hoe er structurele dekking voor deze investering gevonden kan worden. Daarnaast vinden wij het een voorwaarde dat de beheerconstructie duidelijk is, voordat het pand in gebruik genomen gaat worden. Laten we leren van recente ervaringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.