Recreatie en toerisme

09 Investeer in recreatievoorzieningen, betere mountainbike- en wandelroutes.


Recreatie en toerisme
Heerde ligt op een unieke plek, recreatie is daarom een steeds belangrijk wordende pijler voor onze economie. Het CDA wil graag dat er meer ruimte geboden wordt aan initiatiefnemers voor vakantieparken en uitspanningen. Wij zijn voor een kwalitatieve opwaardering voor de bestaande uitspanningen aan het Heerderstrand en op de Renderklippen.
We willen graag dat de terrassen in de centra aantrekkelijker worden aangekleed. Centrum Heerde kan bijvoorbeeld nog wel wat groene invulling gebruiken. Afscheidingen tussen terrassen en trottoirs kunnen verbeterd worden zodat passant en terrasbezoeker elkaar niet tot last zijn.
Qua ontspanning zien we in de bossen een toename qua recreatie. Van belang is dat de verschillende type recreanten elkaar niet tot last zijn. Ruiters, wandelaars, fietsers en MTB-ers recreëren zoveel mogelijk gescheiden. Een aantrekkelijke MTB-route zien we als een meerwaarde. Gezien de toename van het aantal hardrijdende elektrische fietsen, kunnen we ons voorstellen dat hier op termijn regels en richtlijnen voor komen om de gemeenschappelijke veiligheid te borgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.