Sport accommodatiebeleid

Met de kadernota accommodatiebeleid 2017-2020 is een aanzet gegeven richting privatisering van de accommodaties en het daarbij behorend uniform subsidiebeleid. Momenteel vindt een evaluatie plaats. Duidelijk is echter dat er in verschillende gevallen nog sprake is van verkapte subsidies en/of ongelijke situaties die historisch zo gegroeid zijn.

Het CDA streeft naar een uniform en transparant subsidiebeleid en wil dat daar actief aan gewerkt wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.