Verkeersveiligheid

08 Veiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Binnen de bebouwde kom meer 30 km zones, fietsstraten en autoluwe zones.

In toenemende mate maken inwoners zich zorgen over hardrijdende verkeersdeelnemers.
CDA pleit voor meer snelheidsbeperkende maatregelen. Tevens wil het CDA onderzoeken of het mogelijk is om op alle wegen in de bebouwde kom de maximale snelheid van 50 km/u naar 30 km/u te verlagen. Een uitzondering betreft een aantal doorstroomwegen (bijvoorbeeld Eperweg en Zwolseweg).
Het CDA is een voorstander om vaker snelheidscontroles te laten uitvoeren op wegen waar omwonenden met regelmaat over de snelheid klagen. CDA wil graag dat bij het nieuwe verkeercirculatieplan voor Heerde centrum ook nadrukkelijk onderzoek gedaan wordt naar de voor- en nadelen van het eventueel omdraaien van de rijrichting.

Daarnaast is het CDA voorstander om het centrum van Heerde dorp in de zomerperiode in de weekenden vanaf de namiddag tot middernacht af te sluiten om de recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten en de veiligheid te waarborgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.