CDA verkiezingsprogramma 2018-2022

Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Maar het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij samen nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.

Het gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Gemeente Heerde, op 21 maart, om onze toekomst. Om de toekomst van iedereen.

Het Verkiezingsprogramma Fris & Vertrouwd! 2018-2022 is hieronder te downloaden
Onze kandidaten zijn hier te vinden ->

Alle informatie gemeentepagina Heerde

Collegeprogramma 2018-2022

Na de onderhandelingen met de andere partijen is voor de periode 2018-2022 het collegeprogramma opgesteld. Deze is hier te vinden:
Collegeprogramma op de gemeentepagina Heerde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.