13 juni 2017

Opening bibliotheek Angeren

CDA, SP en PvdA trots op opening bibliotheek Angeren.

Vrijdag 2 juni was het dan zo ver, de bibliotheek is terug in Angeren. Doornenburg en Haalderen volgen later dit jaar. Het is de uitwerking van een amendement dat SP, PvdA en CDA indienden bij de vaststelling van het bibliotheekbeleid op 15 december. Na lang trekken en duwen bleek er een meerderheid te vinden voor de terugkeer van de bibliotheek in de kleine kernen.

‘Lezen is van groot belang’, zegt Maria Janssen van de SP. ‘Ook voor mensen in de kleine kernen moeten boeken en kranten dichtbij zijn. Dat is belangrijk in de strijd tegen laaggeletterdheid en geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen’. ‘Bovendien is het belangrijk dat de gemeente waar zij kan helpt het voorzieningenniveau in de kleine kernen op peil te houden of te verbeteren’, valt Boukje Raes van het CDA haar bij. ‘De gemeente kan geen winkel beginnen, of een pinautomaat neerzetten, laten we dan doen wat we wel kunnen. De bibliotheek is bovendien een plek waar mensen elkaar tegenkomen, waar je interessante combinaties kunt maken. Met de participatiepunten, in de ontmoetingscentra. Zo draag je gewoon bij aan verbinding en saamhorigheid. Ik ben blij dat we dit in samenwerking hebben kunnen realiseren’.

Makkelijk was het niet, oordeelt PvdA’er Maarten van den Bos. ‘Al bij de bespreking van de startnota bibliotheekbeleid vorig jaar bleek dat er geen ruimte was voor een bibliotheek in de kleine kernen. Dan moet de Raad aan de bak. Dat deden we ook toen het college in 2014 voorstelde om honderdduizend euro te bezuinigen op het bibliotheekwerk. Daar zijn we toen voor gaan liggen. Nu hebben we met SP en CDA samen ervoor gezorgd dat in de kleine kernen de bieb terugkomt. Daar zijn we eigenlijk best trots op’.

Juist omdat het zo lastig ging kijken de woordvoerders met gemengde gevoelens terug. Het was nog spannend, een vergadering eerder staakten de stemmen over het amendement zodat het een vergadering later weer terug kwam. Maar goed, het resultaat telt. Voor het einde van dit jaar zijn er weer bibliotheken in de kleine kernen. Het is mooi dat we dat hebben kunnen realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.