27 januari 2023

Wie is en wat doet de ODRA?

Twee bijeenkomsten op initiatief van het CDA over de ODRA. ODRA is een samenwerkingsverband van Arnhem en omringende gemeenten. ODRA zorgt voor milieu- en bouwvergunningen en houdt toezicht op de naleving. Maar wat houdt dat nu in de praktijk in?

Op woensdag 25 januari is de directeur dat met enkele medewerkers komen uitleggen: alles waar ODRA tijd aan besteedt gebeurt in opdracht van B&W van de gemeente.
Aandacht werd ook besteed aan de stikstofproblematiek. Uitgelegd werd dat voor nieuwe projecten er voldoende stikstofruimte moet zijn binnen een natuurgebied of anders de uitstoot daar gecompenseerd moet worden door vermindering van stikstof uit andere bronnen. Voor lopende projecten (zoals de staatsliedenbuurt in Gendt) is het de kunst om de provincie voor te rekenen dat er tijdens en na de nieuwbouwactiviteiten niet méér stikstof wordt uitgestoten dan er voor aanvang van de nieuwbouw gebeurde. Dat is voor dit project gelukt, doordat de nieuwe woningen van het gas af zullen zijn. Dat levert in dat geval voldoende stikstofruimte.

Donderdag 26 januari ging het tussen raad en B&W over de opdrachten van B&W aan ODRA. Het college zegde toe de raad meer bij nieuwe opdrachten te zullen betrekken; de raad beter (vooraf) te zullen informeren; beter in de gaten te houden of er veranderingen zijn waar de raad over heeft te besluiten en er scherp op te letten of bepaalde klussen wel bij de ODRA thuishoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.