08 maart 2022

Wonen in Lingewaard | CDA op TV Lingewaard

Ons Thuis⁣
Een betaalbaar thuis voor iedereen⁣

✔️ Nieuwe betaalbare woningen realiseren met voldoende bouwlocaties per kern⁣
✔️ 1 op de 3 woningen zijn voor starters; hierdoor kan de jeugd in Lingewaard blijven wonen⁣
✔️ 1 op de 3 woningen zijn voor senioren; ook komen hierdoor gezinswoningen beschikbaar⁣
✔️ We bieden ruimte bij de realisatie van flexibele woonvormen en mantelzorgwoningen⁣
✔️ We bouwen Lingewaard niet vol; Lingewaard behoudt haar groene karakter⁣
✔️ Bouwen en verkeersontsluiting (wandel- en fietsverbindingen, openbaar vervoer en auto) gaan samen op⁣

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.