Tijdens de tafel over het concept-RES maandagavond, gaf de fractie van het CDA de volgende adviezen aan de wethouder mee.

Veel insprekers gaven aan verbaasd te zijn over het feit dat in onze RES geen zon op dak is opgenomen. Het CDA Lochem deelt deze verbazing, zon op particulier dak telt niet mee onder een bepaald percentage. Echter grotere opstellingen wel. Dit kan oplopen tot 20 à 30 procent van de benodigde energie.

Wij adviseren de wethouder om zon op dak in de RES mee te nemen. Indien andere gemeenten dit niet willen, adviseren we de wethouder dit wel te doen voor de gemeente Lochem. Door zon op dak op te nemen kan 1 op 1 zon op grond verminderd worden.

Zo voorkomen we dat we natuur vernielen om het klimaat te verbeteren.

In het traject van de totstandkoming van de concept RES heeft het CDA Lochem aangeven dat de opgave groot is, en het tijdspad kort. Meer doen dan de landelijke opgave is niet verstandig.

Dit hoorden we ook terug van de insprekers; er moet al zoveel geplaatst, waarom nog meer doen dan het rijk vraagt?

Het CDA adviseert de wethouder om het ambitie niveau terug te schroeven naar dat wat moet, geen hogere ambities, geen over programmeren. Draagvlak is al lastig genoeg, met over programmeren is het kansloos.

Lukt dit niet voor het Cleantech RES gebied dan adviseren we om ons bod binnen het RES gebied te verlagen tot maximaal het gevraagde.

Wij adviseren de wethouder als er na zon op dak, nog zonneweides nodig zijn met voorrang gronden te benutten langs wegen en kanalen en pas in de laatste plaats landbouwgrond hiervoor aan te wenden. Door eerst te gaan voor zon op dak, daarna pas langs wegen en kanalen en dan pas te kiezen voor andere gronden blijft zoveel mogelijk waardevolle landbouwgrond bruikbaar waarvoor het bedoeld is.

Zonneweides kennen een hoog rendement. De vergoeding die boeren krijgen gaat soms tot zes maal hoger dan de opbrengst die zij met regulier boeren verdienen. Indien landbouwgrond wordt benut adviseren wij om dwingend dubbelzijdige rechtopstaande panelen te gebruiken en dubbelgebruik te eisen. Op deze wijze kan er geboerd èn zon geoogst worden. 

Wij adviseren de wethouder dringend om ook te kijken naar andere oplossingen dan alleen zon en wind. Uit biogas kan bijvoorbeeld ook prima stroom gegenereerd worden. Dit zorgt voor minder methaanemissie en meer duurzame stroom. Ook zorgt het onder meer in de agrarische sector voor meer inkomsten.

Tenslotte, adviseren wij u te kijken naar een betere verdeling tussen wind en zon. Meer wind en minder zon leidt tot lagere netwerkkosten die onze burgers met zijn allen betalen. Ook kan er dan sneller worden aangesloten. Dat draagt bij aan snellere realisatie en sneller terugdringen van het klimaatprobleem.
In dit verband vragen we ook aandacht voor de kleinere windmolens, waarvoor de raad van Lochem ruimte heeft geboden naar een verhoogde tiphoogte van 39 meter. Een voorbeeld waaraan tijdens de inspraakavond ook door een initiatiefnemer/inspreker is gememoreerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.