11 april 2020

Hoe is het bij de dorpshuizen? Een belronde..

Belrondje langs de dorpshuizen en stadhuis

Afgelopen dagen hebben Erik en ik alle besturen van de dorpshuizen in de gemeente Lochem en Stadshuus gebeld. Een dorpshuis en stadshuus is het kloppend hart van een kern en we moeten er alles aan doen om dit zo te houden. Deze belangstelling wordt in ieder geval gewaardeerd.

We hebben gevraagd hoe het met ze gaat en of ze nu al een idee hebben wat de gevolgen van de Coronacrisis voor hun dorpshuis of het Stadshuus is? De sluiting van de dorpshuizen en stadshuus heeft uiteraard invloed op de exploitatie. Maar hoe zien ze het zelf?

Je merkt meteen dat geen dorpshuis of kern hetzelfde is. De dorpshuizen die geen subsidie meer van de gemeente krijgen, verwachten het grootste tekort. Ze moeten of hun reserves voor onderhoud aanspreken of hopen toch op een extra financiële ondersteuning. Voor allemaal geldt: Hoe ga je om met de vaste huurders? Houd je hen aan het huurcontract? Hoe is dit beschreven? Je kunt immers de diensten niet leveren. Hoe reageren de leden van de verengingen die de ruimtes huren? Kom je daar uit of wordt dat een punt van discussie?

Maar als je weinig vaste huurcontracten hebt en de ruimtes verhuurt per keer dat ze gebruikt worden, dan vallen deze inkomsten direct weg. Verder missen ze natuurlijk allemaal de baromzet. Dat is voor de één meer dan de ander, maar overal belangrijk voor de exploitatie.

Alle besturen proberen zoveel mogelijk van de regelingen gebruik te maken, die door de overheid in het leven zijn geroepen. Verder hopen ze dat de gemeente de tekorten gaat aanvullen.

CDA Gelderland maakt zich ook zorgen over de dorpshuizen en verenigingen en wil graag horen waar nu de problemen dreigen te ontstaan. “Leefbaarheid in kleine kernen wordt onder andere bereikt door goede sociale cohesie. Dit wordt bevorderd door ontmoetingsplekken voor mensen te creëren. Zowel dorpshuizen als Kulturhuser. Naast fysieke plekken hebben verenigingen en organisaties een belangrijke rol hierin. Oud en jong moeten kleine kernen en stadswijken blijven bevolken. Juist omdat zij van grote waarde zijn voor de leefbaarheid.”

We koppelen onze bevindingen terug naar de Provinciale bestuurders, zodat ook zij nu al kunnen nadenken wat de provincie hierin kan betekenen. De provincie is één van de grote subsidieverstrekkers als het om projecten rond leefbaarheid gaat. Nu ligt daar wellicht een uitdaging om de dorpshuizen en ander soort accommodaties overeind te houden.

Alle besturen hopen dat de activiteiten na de zomervakantie weer opgestart kunnen worden. Dan zijn de financiële gevolgen nog te overzien. Tot die tijd is het afwachten en hopen dat we allemaal gezond blijven. Want dat is toch het belangrijkste.

We wensen iedereen Fijne Paasdagen, dit jaar vooral thuis.

Coby Wiltink-Roeterdink, Erik Hoentjen, Bart Ruiterkamp en Bart Vogelzang.

 

Fractie CDA Lochem.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.