21 januari 2020

Voor de (d)raad er mee

Zorgcoördinator

De raad heeft unaniem ingestemd om het project zorgcoördinator in meerdere kernen mogelijk te maken. Het CDA had in juli 2018 hiervoor een motie ingediend. Het budget per kern is niet toereikend voor het aantal uren dat de zorgcoördinator maakt. Het college gaat uit van cofinanciering door middel van provinciale subsidies of andere instanties. De wethouder heeft toegezegd dat de kernen op medewerking van de gemeente kunnen rekenen bij het aanvragen van externe subsidies voor dit soort inwonersinitiatieven. Dat was voor ons een belangrijk punt, want niet iedere kern of inwonersgroep weet waar je moet zijn voor subsidies of ondersteuning. Ook de Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan wellicht wat betekenen.

Veilig Buitengebied

Onze motie Veilig Buitengebied krijgt met de ondertekening van de intentieverklaring Veilig Buitengebied een serieus vervolg. Afgevaardigden namens gemeente, politie, brandweer, Natuurmonumenten, wildbeheerders en LTO zetten hun handtekening. Zij worden ondersteund door het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CVV). Onderlinge samenwerking is nodig om bijvoorbeeld diefstal uit schuren, dumping van chemisch afval of ondermijning een halt toe te kunnen roepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.