01 april 2021

Voortbestaan Gelre ziekenhuis Zutphen in gevaar?

Er zijn in Zutphen grote onzekerheden ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. De Zutphense wethouder ten Broeke is door Gelre ziekenhuizen benaderd voor een gesprek over een locatieprofileringstraject. Twee jaar terug dreigden in Zutphen de spoedeisende hulp en de afdeling Verloskunde te verdwijnen omdat Gelre ziekenhuizen de intensive care wilde afschalen. Daar is toen na protest uit Zutphen vanaf gezien. De gemeente Lochem wordt niet genoemd. Voor veel inwoners van de gemeente Lochem is Zutphen het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

In december 2020 berichtte de Stentor al over het mogelijk verdwijnen van de spoedpost in Zutphen. Het afschalen van de zorg, zoals het sluiten van spoedeisende hulpposten (SEH) leidt volgens experts tot achteruitgang van de kwaliteit van de acute zorg. Ook de toegankelijkheid staat onder druk. Tijdens de coronapandemie is meer dan duidelijk geworden dat na het afschalen van de zorg en het aantal IC-bedden goede zorg in de buurt niet meer gegarandeerd kan worden.

De wettelijke norm is dat een SEH binnen 45 minuten te bereiken moet zijn. Voor inwoners uit het buitengebied van Barchem zal dit na de aangekondigde werkzaamheden aan de provinciale wegen moeilijk of niet haalbaar zijn.

De fractie van het CDA heeft daarom schriftelijke vragen ingestuurd.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1.Is het college van Lochem ook benaderd door Gelre Ziekenhuizen voor een gesprek over een locatieprofileringstraject betreffende de locatie Zutphen?

2.  Is het college het met het CDA eens dat het verdwijnen van operatiekamers (OK), Intensive Care (IC) en verloskundige zorg in Zutphen nadelige gevolgen heeft voor het welzijn van onze inwoners?

3. Welke acties gaat het college ondernemen om te voorkomen dat het Gelre ziekenhuis in Zutphen de zorg gaat afschalen en mogelijk de spoedeisende hulp (SEH) in Zutphen gaat verdwijnen?

 

31-03-2021,

Fractie CDA Lochem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.