23 december 2020

Wmo en dienstverlening

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om inwoners te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hierbij hoort een positieve grondhouding van de gemeente: de inwoner komt op de eerste plaats met de juiste zorg en dan de kosten. Daar is in Lochem nog wel wat te winnen. Het college wil uiteindelijk naar een omgekeerde verordening, waarin de hulpvraag van inwoner leidend is. Daar staan we volledig achter. Wat het CDA betreft hoeven we daar niet mee te wachten en moet de dienstverlening altijd dichtbij zijn en passend bij wat de inwoner nodig heeft. Dat hebben we immers vastgesteld in het Beleidskader sociaal domein. We hebben samen met Gemeentebelangen, VVD en PvdA bij de Verordening Wmo 2021 een motie ingediend om dit nogmaals te benadrukken. De motie is raadsbreed aangenomen.

Tot slot, we sluiten een bijzonder jaar af:

De klokken galmen, de glazen klinken

Jubelend begroet wordt dit Nieuwe Jaar

Moge het steeds geluk u brengen

Dat is mijn wensch, oprecht en waar

Fractie CDA Lochem fractie@cdalochem.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.