College Maasdriel

De  portefeuille verdeling binnen het college is als volgt: 
Gerard van de Anker (CDA):
Loco burgemeester, Recreatie en toerisme, Natuur en landschap, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Waterstaat, Ontgrondingen en rivieren, (AB)Regio Rivierenland.

Anita Sørensen (CDA): 
Welzijn, Onderwijs, Sport, Volksgezondheid en Zorg (jeugdzorg, langdurige zorg en WMO), Sociale zaken en arbeidsmarkt (RIW, participatie), Kunst en cultuur.

Jan-Hein de Vreede (SSM): 
Financiën, Economische en grondzaken, Leefbaarheid, Burgerparticipatie en accommodaties, Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte, Bouwen, milieu en monumenten.

Burgemeester Henny van Kooten
Openbare orde en veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Bestuurlijke samenwerking, Personeel en organisatie, Bedrijfsvoering, Informatie en automatisering, Dorpsraden.

De Kern van het CDA Maasdriel

 

  •  Leefbaarheid en veiligheid in alle kernen;
  •  Stimulering van sport voor jong en oud;
  •  Beheren buitengebied door agrarische bedrijven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.