21 juni 2017

CDA100 Montferland

Beste betrokken inwoner van gemeente Montferland,

Het CDA Montferland is als meest lokale partij binnen gemeente Montferland momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (GR’18). De eerste stappen zijn binnen het CDA Montferland al gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 mei jl. Allereerst is Tanja Loeff – Hageman unaniem als lijsttrekker van CDA Montferland voor de GR ’18 gekozen. Tijdens deze ALV heeft de CDA-afdeling Montferland ook besloten om een CDA100 Montferland in onze gemeente te organiseren. Deze avond is niet alleen bedoeld voor CDA-leden, maar juist voor alle inwoners / ondernemers / verenigingen / wijk- en dorpsraden etc. die binnen gemeente Montferland betrokken zijn bij de eigen wijk, dorp of stad.

Wat is een CDA100?
Om te weten wat er in alle kernen en bij alle inwoners speelt willen wij de inwoners van Montferland (leden en niet-leden) mee laten denken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Op woensdagavond 5 juli 2017 willen wij CDA100 Montferland organiseren. De locatie is: zaal ’t Heuveltje, Sint Jansgildestraat 27, 7037 CA  BEEK. Doelen voor deze bijeenkomst zijn o.a. dat wij als CDA Montferland richtinggevende input krijgen voor het verkiezingsprogramma en er meer betrokkenheid en draagvlak ontstaat bij de inwoners van gemeente Montferland bij de totstandkoming van het CDA-verkiezingsprogramma. Daarnaast wil het CDA Montferland als meest lokale partij zich onderscheiden ten opzichte van de andere partijen doordat we luisteren naar wat de inwoners van Montferland willen voor de komende vier jaar. We zijn natuurlijk al de meest lokale partij en met een bijeenkomst als deze wordt dit wederom bevestigd.

Daarom nodigen we u uit

U bent als vrijwilliger en/of als ondernemer binnen uw dorp of stad actief betrokken bij uw directe woon- en leefomgeving. U weet dus wat er bij de inwoners van uw eigen wijk, dorp of stad leeft. Ook al bent u (nog) geen CDA-lid, iedereen is welkom. Neem u gerust iemand uit uw organisatie mee, hoe meer mensen des te beter!

Hoe ziet de avond eruit?

Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen met elkaar in gesprek en hun ideeën voor de komende vier jaar kenbaar maken. In de zaal worden verschillende tafels geplaatst met ieder een eigen thema. De deelnemers mogen zelf bepalen bij welk thema zij zich aansluiten. Ons streven is om 8 thema’s te verzamelen.

Wij hebben momenteel de volgende thema’s: ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, ontgroenen/vergrijzing, jeugd, sport en recreatie, toerisme, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee rondes. Deelnemers kunnen zich per ronde bij een ander onderwerp aansluiten. Bij iedere tafel dient er een gespreksleider aanwezig te zijn, onze voorkeur gaat uit naar een fractielid, die de discussie op gang helpt. Aan het eind van een gespreksronde dienen de deelnemers per tafel tot een consensus te komen.

Voorlopige planning:

·         Inloop (19.30 uur)

·         Opening door lijsttrekker Tanja Loeff (20.00 uur)

·         Welkom en uitleg van de avond door bestuurslid Pim Elshof (20.05 uur)

·         Ronde 1 (20.15 uur)

·         Ronde 2 (20.45 uur)

·         Pauze (21.15 uur)

·         Samenvatting door bestuurslid Pim Elshof (21.30 uur)

·         Slotwoord door lijsttrekker Tanja Loeff (21.50 uur)

·         Einde en borrel (22.00 uur)

Wat verwachten wij van je?

-       Kom 5 juli a.s. naar Beek!

-       Om te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn wordt vriendelijk verzocht zich s.v.p. uiterlijk 28 juni 2017 per e-mail aan te melden via cda.montferland@gmail.com

Wij hopen u op 5 juli a.s. in Beek te mogen begroeten. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Met vriendelijke groet,

Namens het afd. bestuur CDA Montferland,

Aschwin Bosman, secretaris

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.