14 augustus 2020

Een gratis zwembad bestaat niet

Een gratis Zwembad bestaat niet

In het afgelopen politiek jaar zijn er vele onderwerpen de revue gepasseerd, waarbij er een stevig verschil van mening was tussen de coalitie en oppositie. De meningen zijn uiteenlopend als gevolg van verschil in belangen, achtergrond en morele waarden.

Zo werd er in de discussie rondom de toekomst van zwembad De Hoevert een continue afweging gemaakt tussen het sociaal en economisch belang. Flinke debatten zijn gevoerd en denkrichtingen verkend, tijdens de beeldvormende en opiniërende vergaderingen.

Duidelijk is dat alleen beheren en beheersen vanuit de kosten (instandhouding betekent extra druk op de financiën) niet voldoende is, ook het maatschappelijk belang en het beschikbare voorzieningen niveau speelt mee als het gaat om een zwemvoorziening. Dit vraagt om samenwerking tussen de gemeente, plannenmakers, en gebruikers.

Deze samenwerking is voor ons als CDA een belangrijke pijler voor het behoud van een zwemvoorziening. Doel is om daarmee de betrokkenheid van de gebruikers te vergroten zodat de plannen echt draagvlak hebben en ook gelijkwaardig vergeleken kunnen worden met de andere dorps -en burger initiatieven, waarbij men ook zelf de exploitatie oppakt met eenmalige steun van gemeente

Tegenstijdig in dit samenwerkingsproces zijn de plannen van de diverse initiatiefnemers, zij hebben geroepen open te staan voor een zwemvoorziening in Didam, met aanvaardbare kosten. Deze plannen zijn onvoldoende gefundeerd onderbouwt om nu de toekomst bestendigheid van een zwemvoorziening in Didam te kunnen garanderen. De exploitatie blijft dan vooralsnog in handen van de gemeente en bedraagt minimaal €153.000 op jaarbasis, daarnaast wordt er in alle plannen nog een minimale investering van  €1.000.000 gevraagd. Dus de roep van de oppositie dat er zonder kosten een zwembad kan komen is een worst die men gebruikers voorhoud welke op basis van feiten en cijfers, niet reëel is.

Dus de droom van een gratis zwembad bestaat helaas echt niet !!!

Begin juli heeft het CDA, op eigen initiatief, een stappenplan ontwikkelt om te komen tot een zwemvoorziening van Didam. Het stappenplan is aangeboden aan de zwemvereniging en de open club Montferland.  De 1e stap in dat plan betreft het opzetten van een organisatiestructuur voor de exploitatie van de huidige De Hoevert (dit is gelijk aan hun eigen plan voor een toekomstige zwemvoorziening in Didam). In de jaren daarna kunnen er dan plannen en stappen gezet worden om te komen tot een zwemvoorziening in Didam.  Dit stappenplan is tot nu toe door die partijen niet actief opgepakt.

Het is zaak dat er nu eerst financiële kaders en organisatorische randvoorwaarden komen die helderheid geven voor de plannenmakers. In oktober kan men dan alsnog de dan hopelijk beter onderbouwde plannen toetsen. Wellicht dat er dan alsnog een gedegen plan ontstaat voor een zwemvoorziening.

De informatie over het besluitvorming proces rondom De Hoevert, welke onlangs breed in vooral de lokale –en Social media ter discussie is gesteld, was zeer ongenuanceerd en gekleurd spraakwater. Het heeft zich ontwikkeld tot een geruchtenstroom welke, op basis van onfeitelijkheden en verlies van waardigheid, naar het land der fabelen verwezen kan worden.

De feiten op een rij:

 • Kosten:

Gebied grootte   8000 m2

Boekwaarde huidige Hoevert €900.000

Slopen pand en bouwrijp maken  €800.000

Exploitatie kosten nu: €153.000/jaar

Groot onderhoud vanaf 2021 €155.000/jaar

Bouw nieuw eenvoudige zwemvoorziening €4.000.000 ( vanuit plan zwemvereniging)

Kosten om zwembad jaar langer open te houden €350.000 (exploitatie, onderhoud en onvoorzien)

 • Opbrengsten:

Grondverkoop woningbouw €200 m2 deel sociaal deel vrije sector) en winkelgebied €500 m2

Concreet:

  • Gebied ontwikkelen voor woningbouw (8000*€200) €1.600.000
  • Gebied ontwikkelen met winkel (8000*€500) €4.000.000.

 • Gebruikers:

10 uur/week door verenigingen, (Triatliem: 2,5 uur/week (sept t/m mei). Watervrienden 5,5 uur/week en zwemvereniging wehl 1,75 uur/week)  bron: https://hoevert.nl/faciliteiten/verenigingen .

Overige openingstijden voor “vrij zwemmen” en andere activiteiten voor risico van de exploitant.

Plannen initiatiefnemers:

 • Plan zwemvereniging / projectontwikkelaar: Zij gaan zelf zwembad bouwen (waarde €4.000.000) met eenmalig voor 10/15 jaar exploitatiegeld van gemeente en opbrengst grond huidige hoevert als deze als woningbouw verkocht wordt. Een op te richten stichting gaat dit bouwen en eigenaar zijn, er komt aparte BV voor de exploitatie. Bijdrage gemeente totaal rond de €3.000.000. (boekwaarde, bouwrijp maken, opbrengsten en exploitatiebijdrage)

 • Plan supermarkt: Grootgrutter zegt: “Geef ons de grond van het huidige zwembad en wij bouwen voor 3 miljoen een nieuw eenvoudig zwembad” (is dit wel voldoende gezien de plannen van de zwemvereniging?). Maar de exploitatie e.d is zorg voor de gemeente of andere partijen. Zij behouden de grond van huidige supermarkt en kunnen daar woningen bouwen (opbrengst €400.000).

Bijdrage gemeente niet duidelijk maar zal minimaal €1.000.000 bedragen (gemiste opbrengst, boekwaarde, bouwrijp maken e.d) Het is nog onduidelijk wie dan exploitatie kosten gaat dragen.

 • Plan open club, verbind beide plannen aan elkaar en maak een mooi plan, maar dat kost tijd. Kosten voor gemeente blijven bestaan. Dit zou wel bijdragen aan de visie van de gemeente om het bewegen en sportief bezig te zijn in kwalitatief goede accommodaties. Waarbij bewegen in water een optie is.

 • Herinrichting gebied door de gemeente: Indien er geen nieuwe zwemvoorziening komt en in het gebied worden woningen gebouwd dan zal de gemeente dat na aftrek van alle kosten maximaal €600.000 kunnen opleveren naast de jaarlijkse exploitatie kosten die niet uitgegeven te hoeven worden. Met als alternatief voor de gebruikers, er zijn binnen straal van 5/7 kilometer 3 regionale zwembaden om de sport te beoefenen. Voor ouderen zijn er andere beweegmogelijkheden in Didam beschikbaar of kunnen alternatieven zoals vervoer naar een zwembad worden bedacht.

 • Het CDA stappenplan op 5 juli aangeboden aan de watervrienden en open club de Nevelhorst waarbij er eerst een organisatievorm wordt opgericht voor de exploitatie (kan zelf maar mag ook met externe partij) van de huidige Hoevert. Dit is gelijk aan hun toekomstplan. Tevens draagt dat dan bij aan de zelfredzaamheid die de gemeente steeds meer vraagt bij het in stand houden van voorzieningen (zie alle dorpsplannen en initiatieven). Lokatie van de nieuwe zwemvoorziening kan dan samen bepaalt worden op basis van de vastgestelde visie van Kwantiteit naar Kwaliteit.  In 2021 en 2022 kan er dan verder worden gewerkt aan een goed en gefundeerd plan voor een zwemvoorziening in Didam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.