12 februari 2022

Even voorstellen: Theo Bolder

CDA’er Theo Bolder gaat voor vijfde termijn als raadslid

‘Het gemeenschappelijke plein moet voor Azewijn behouden blijven’

AZEWIJN - Na een gedwongen pauze van vier jaar hoopt Theo Bolder dit jaar weer toe te treden tot de Montferlandse gemeenteraad. De inmiddels 64-jarige Azewijner staat tiende op de lijst van CDA Montferland voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart en is daarmee één van de oudgedienden bij de partij. Dat maakt hem echter niet minder ambitieus.

Tot 2018 was hij al zestien jaar raadslid, eerst in de gemeente Bergh en vervolgens in de gemeente Montferland. De afgelopen vier jaar zat hij als secretaris in het bestuur van CDA Montferland. “Maar ik wil me de komende vier jaar graag weer als raadslid inzetten voor de gemeente”, zegt hij. “Het liefst op basis van voorkeursstemmen. Maar ik treur ook niet als we als CDA zoveel stemmen krijgen dat ik als tiende raadslid toetreed tot de gemeenteraad.”

Woningbouw en plein

Bolder wil zich als raadslid vooral sterk maken voor woningbouw in de verschillende kernen van Montferland, de agrarische sector (het buitengebied) en het behoud van een gemeenschappelijk plein in zijn eigen dorp Azewijn. “Ook nu de kerk is verkocht, moet er op deze plek een centrale ontmoetingsplek blijven in het dorp”, vindt hij. “De projectontwikkelaar wil deze locatie volbouwen met huizen, maar wij gaan voor woningbouw aan de rand van het dorp. De kern van Azewijn moet, net als de andere dorpen, leefbaar blijven en ruimte bieden voor ontmoeting.”

Nieuwe woningen moeten er in eerste instantie komen voor dorpsgenoten, stelt Bolder. “We moeten de jeugd de kans geven om in het dorp te blijven wonen. Daarnaast willen we ook bouwen voor senioren. Zo komen er weer huizen vrij voor jongeren, wat goed is voor de doorstroming.”

Buitengebied

Als zoon uit een boerengezin en voormalig veeboer zet Bolder zich ook in voor de agrarische sector en een leefbaar platteland. De boer moet volgens hem ruimte houden om te boeren, maar ook om andere vormen van bedrijvigheid te ontwikkelen. Zelf stopte de geboren en getogen Azummer begin 2000 met boeren. Rugklachten noopten hem zijn koeien en varkens te verkopen. Sindsdien biedt de boerderij onderdak aan kinderen met een beperking.

“Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en hebben we een kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 5 tot ongeveer 16 jaar. We zijn geen gezinshuis, maar bieden naschoolse opvang en een plek om te logeren. Daarmee ontlasten we de ouders. Sinds drie jaar doen we dat samen met onze twee dochters.”

Duurzaamheid

Hoewel Bolder gaat voor een duurzame gemeente, mag volgens hem de landbouwgrond niet worden opgeofferd voor zonneparken. “Er zijn nog voldoende daken, die we vol kunnen leggen met zonnepanelen.” Toch weet ook hij dat hierbij windmolens nodig zijn om in de gemeente voldoende groene energie te produceren. Deze komen vooral rond zijn eigen dorp Azewijn te staan.

“Niemand wil windmolens vlakbij zijn huis, maar we willen wel allemaal een duurzame een gezonde wereld nalaten. Daar moeten we als gemeente zelf ook wat aan doen. Dat vraagt van sommige gebieden en inwoners meer dan van andere. In dit geval vraagt het veel van Azewijn en omgeving. Als we het dorp daarmee belasten, hoort daar wel een goede compensatie bij.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.