30 oktober 2018

Zandwinning Werfhout toch uitvoerbaar?

Er is in het gebied Werfhout, tussen Didam en Beek, toch zandwinning mogelijk. Dit is de uitkomst van een aantal gesprekken tussen de buurt en de firma Roelofs.

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft de gemeenteraad een verzoek om zandwinning in dit gebied afgewezen omdat er te weinig draagvlak was bij de buurt over de plannen. Men was ontevreden over de lokatie van het zanddepot met een grote en hoge classificeerinstallatie, een verkeersonveilige situatie bij de uitrit aan de Bievanckweg en overlast van geluid en opstuivend zand.

De politieke partijen Lokaal Belang Montferland, VVD, D66 en de PvdA hebben onder leiding van het CDA toen een zeer ongebruikelijke stap gezet door de handschoen op te pakken en samen met buurt en Fa. Roelofs aan de slag te gaan met de opdracht om naar een oplossing te zoeken. Een oplossing die wel voldoende draagvlak heeft bij de buurt, maar het ook voor de Fa Roelofs economisch haalbaar is. Dit is gedaan door samen “blanco” naar het gebied te kijken in een aantal gesprekken onder leiding van een ervaren procesbegeleider van Spectrum.

Daarbij zijn alle voor- en nadelen van diverse locaties onderzocht. Ook is er met de provincie gesproken over alternatieven voor het afvoeren van het zand (vanuit oogpunt van verkeersveiligheid) via aangrenzende provinciale wegen. De PvdA heeft na de gemeenteraadsverkiezingen besloten niet meer betrokken te willen zijn bij dit traject. Ook heeft Lijst Groot Montferland heeft zich gedistantieerd van dit traject.

Op 17 oktober was er een laatste bijeenkomst om te komen tot een gedragen keuze. Deze lijkt er nu te zijn. De lokatie (optie 2a genoemd in de plannen) ligt ten noorden van het gat van Heijting, en er zal met een zandwiel- i.p.v. classificeerinstallatie worden gewerkt, waardoor er veel minder overlast zal zijn en er een veel minder hoge installatie geplaatst wordt. De firma Roelofs heeft beelden laten zien van een zandwiel installatie en ze hebben visualisaties laten zien aan de buurt hoe het werkterrein er gedurende 7 tot 10 jaar uit zal zien. Er zijn natuurlijk nog wel aantal zaken die uitgezocht moeten worden rondom beschikbare gronden en aanwezigheid van een gasleiding door dat gebied.

Belangrijk nog uit te zoeken item is ook dat men het zand wil afvoeren via een bestaande uitrit aan de N812 (oud Arnhemseweg), dit was tot nu toe voor de provincie niet acceptabel. De gemeenteraad is van mening dat deze uitrit wel een realiseerbare optie is omdat deze uitrit in het verleden ook is gebruikt als uitrit voor het uitdiepen van het gat van Heiting. Men vraagt nu dan ook aan de provincie om akkoord te gaan met deze uitrit omdat hiermee draagvlak is bij de hele buurt en  de zandwinner en er dus een brede draagvlak voor dit plan. Uiterlijk 1 december moeten daarvoor alle vragen beantwoord zijn, want mocht deze lokatie niet doorgaan dan zal de procedure die door de Fa. Roelofs gestart is bij de Raad van State n.a.v. het besluit door de gemeenteraad op 30-11-2017 alsnog gaan lopen.

 CDA Montferland, VVD Montferland, D66 Montferland en Lokaal Belang Montferland hebben het college van Montferland in de raadsveragdering van 25 oktober dan ook opgeroepen om bij de provincie alles in het werk te stellen om een positief antwoord te krijgen. Zij zullen daarbij ook hun eigen provinciale netwerk gaan gebruiken om dit te realiseren.

Ap Dieker, fractie voorzitter CDA Montferland,

Namens de fracties van CDA, VVD, D66 en LBM in Montferland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.