08 februari 2022

CDA blij met pilots voor betaalbare woningen

De Staten heeft onlangs besluiten genomen over een nieuwe methode om iets aan het grote woningtekort te doen. Het gaat om twee pilots om woningbouwprojecten die vast lopen op de betaalbaarheid weer vlot te trekken. Hierbij koopt een aparte stichting de grond onder de woning. En woningbezitters kopen dus wel het huis, maar niet de grond. Waardoor een huis betaalbaarder en bereikbaarder wordt. De provincie staat hierbij alleen garant en is dus niet zelf een investeerder.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten: “Wonen willen we allemaal, en dat valt niet mee. Onze jonge mensen kunnen geen huis vinden, of kunnen de huizen die er eventueel wel zijn niet betalen. Onze gezinnen lukt het na lang zoeken en veel overbieden soms wel. Onze ouderen willen vaak wel verhuizen, maar vinden niets geschikts of komen op erg hoge lasten uit. We weten dit allemaal, maar oplossingen zijn lastig.”

In dit geval ging het dus over die twee pilots om meer betaalbare woningen voor starters te krijgen. CDA heeft volmondig ingestemd met dit voorstel.

Bea Schouten: “Natuurlijk moeten we dit doen, we moeten aan alle knoppen draaien om te zorgen voor woningen voor onze starters, het CDA voelt die verantwoordelijkheid.”

Het CDA heeft nog wel het volgende meegegeven.

  1. Let op de verhoudingen tussen garantstellingen gemeente en provincie en werk uit wat de stichting op enig moment zelf aan kan.
  2. Neem in de pilots de interesse mee bij starters ten aanzien van erfpacht. Daar zit soms nog twijfel ten aanzien van dit instrument. Willen starters dit en dus in hoeverre gaat dit helpen om huizen bereikbaar te maken voor starters? Ook in relatie tot de hypotheken, wellicht kan dat meegenomen in de pilot.
  3. Neem de tijd voor de pilots, voor ons is belangrijk om goed beeld te krijgen van de effecten dan dat er eind dit jaar een nieuw plan ligt. We willen vooral weten of dit instrument de kansen voor starters echt vergroot en de betaalbare woningmarkt vlottrekt. Dat moet helder worden.
  4. De evaluatie is belangrijk om goed besproken te worden, alvorens verdere besluiten te nemen. De wens bestaat bij ons om einde jaar bij de pilots te gaan kijken, zodat we zelf ook een beeld kunnen vormen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.