29 januari 2022

Prioriteit voor senioren, lage inkomens en starters bij woningbouw

Het CDA-raadslid Geerten van der Lugt bepleit prioriteit voor senioren, lage inkomens en starters bij woningbouw in de komende jaren.
Zijn betoog in de raadsvergadering van 27 januari 2022 was als volgt:


Voorzitter, 
Het programma Wonen geeft een mooie inkijk in het wonen in onze gemeente.
Er mogen tot 2030 1400 woningen gebouwd worden. Dat is veel: het betreft een vergroting van het woningen met ongeveer 1400/8553 = 16%. Als de woningen met eenzelfde aantal per woning wordt bezet,  de bevolking van Neder-Betuwe  groeit met 16% = 25000 *0.16 = ongeveer 4000 inwoners. Of dat zo zal gebeuren zal de toekomst leren.


Maar namens het CDA wil ik graag het volgende opmerken:
1. Van de genoemde huishoudens is 25% een 1 persoon-huishouden en 25% een huishouden zonder kinderen. Even kort door de bocht betekent dit dat 50% van onze huishoudens 1 of 2 persoonshuishoudens betreft.  
a. Een navraag bij een makelaar leverde op dat in straten soms de helft van de eengezinswoningen wordt bezet door 60+, die zonder kinderen in de eengezinswoningen  wonen. De doorstroming is gering door “een gebrek aan geschikte woningen voor senioren”.
b. De verdunning van huishoudens levert per inwoner wel een vergroting van de woonoppervlakte op. Dat zou je een luxe kunnen nomen, of comfort of een stijging van de welvaart. Voor senioren is dit van belang. zij verlaten hun woning niet zomaar, zeker zolang er geen zorg nodig is. Het heeft daarmee ook invloed  op de doorstroming.
2. Voor lage inkomens en starters is betaalbaarheid van groter belang.  Als je dan kijkt naar de inkomens (zoals het wonen programma heel goed doet!) dan is een huis van rond de 200.000 het maximale haalbare. Tegelijkertijd laten diverse mensen weten dat bouwen onder de 250.000 niet/nauwelijks mogelijk is. We zullen dus even geen traditionele een-gezingswoningen moeten bouwen, want die bedragen gaan dan al gauw richting de 300.000,-
3. Wat nodig is, zijn woningen, gericht op 1-2 huishoudens. Waarbij de woning enerzijds comfortabel is voor ouderen; anderzijds betaalbaar voor lage inkomens, jongeren en starters. CDA pleit er ook voor om duidelijke keuzes te maken in het te realiseren woonprogramma voor de komende paar jaren:
a. 30% sociale huur of koop: ja zeker,
b. maar daarnaast ook prioriteit voor senioren, lage inkomens en starters.
4. Het is crisis op de woningmarkt: dus zouden crisis maatregelen mogelijk moeten zijn:
Een paar voorbeelden:
a. Andere huistypes voorrang geven, zoals het programma al benoemt: tiny houses, rug aan rug woningen, appartementen,  woningsplitsing, combi met zorg, en er is meer te bedenken.
b. Het terrein van de oude Lichtstad bij Ochten inrichten voor experimentele, wellicht tijdelijke woningbouw.
c. Loslaten van normen die betaalbare oplossingen belemmeren: zoals de ruime parkeernormen, de normen voor groenvoorziening,
d. Bouwgrond in erfpacht uitgeven, zodat de grondprijs niet in de woningprijs naar voren komt en speculatie wordt tegen gegaan.
e. Woongroepen voor singles (waaronder ook studenten, statushouders) in woongroepen per woning i.p.v. in eengezinswoningen (dat is niet een definitieve verkamering, maar tijdelijk toestaan)

We zijn niet de enige gemeente die hiermee worstelt. Er zijn studies en adviezen genoeg te krijgen: Ook hier slechts voorbeelden:
- Taskforce Woon en Zorg (website Taskforcewonenzorg);  
- Het  onderzoek van HAN studenten: “ Inventarisatie klein en flexibel wonen in Rivierenland”.


Er zijn ook mensen te vinden die willen meedenken met de planvorming. Een taskforce zou ook in Neder-Betuwe kunnen.
Het gaat erom om heldere keuzes te maken en duidelijke prioriteit  te geven.
Het CDA pleit hiervoor !


Het CDA kijkt uit naar de doelgroepen verordening, die we binnenkort mogen verwachten ( Q1- 2022)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.