12 november 2020

CDA stemt in met programmabegroting 2021-2024

In de raadsvergadering van 12 november jl. is de programmabegroting 2021-2024 behandeld en aangenomen. Ook het CDA heeft met deze begroting ingestemd. De woordvoering van fractievoorzitter Joop van Ruler kan onderstaand geraadpleegd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.