06 september 2020

Mantelzorgwoningen

Er gaat op dit moment geen dag voorbij of de media praten en schrijven over de zorg rondom Covid-19. Thema van deze column is een specifiek type zorg – wellicht ook relevant in tijden van corona: mantelzorg. Mantelzorg verlenen betekent dat je onbetaald en (vaak) langdurig voor een ziek familielid of een kennis zorgt. Dat is vaak een zware taak, die enorm veel energie vergt voor de zorgverlener. Ik heb diep respect voor deze mensen.

We moeten hen dan ook zoveel mogelijk de ruimte geven om hun werk te kunnen doen. Het dicht bij elkaar wonen van de mantelzorger en de zorgnemer is belangrijk om goede zorg te kunnen verlenen. Op dit moment is het al wel mogelijk om een mantelzorgwoning op een erf te plaatsen of een bijgebouw hiervoor in te richten. Alleen moet diegene die verzorgd wordt al een hoge indicatie hebben. Een mantelzorgwoning is dan vaak geen optie meer.

Als CDA hebben wij een motie ingediend, die door de raad is aangenomen. In deze motie vragen wij het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vooruitlopend op mantelzorg een mantelzorgwoning tijdelijk toe te staan. Stel dat u uw ouders wilt gaan verzorgen als zij ouder worden en u hebt ruimte beschikbaar rondom uw woning. Dan zou het mooi zijn dat zij, voordat zij hulpbehoevend worden, al op uw erf kunnen gaan wonen. Zij kunnen zelfstandig blijven wonen, vaak in een voor hen vertrouwde omgeving en u kunt als mantelzorgverlener een oogje in het zeil houden.

De planning is dat het college aan het einde van dit jaar de resultaten van het onderzoek aanbiedt aan de raad. Goed om te weten in dit verband is dat er al gemeenten zijn waarin een mantelzorgwoning onder bovengenoemde ‘ruime’ condities mogelijk is, waaronder Putten. Het wiel hoeft dus niet twee keer uitgevonden te worden.

Hartelijke groet,

Bert Veldhuizen

raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.