28 juni 2017

Eindelijk: oploop naar brede steun voor Dorpensingel

Er lijkt eindelijk steun te zijn voor een bereikbare dorpen en stad. De tientallen jaren lopende kwestie rondom de aanleg van de Dorpensingel, waar in 2011 het laatste besluit over is genomen, krijgt eindelijk wat meer vaart – en dat mag ook wel. Al jaren pleit het CDA Nijmegen ervoor om een Dorpensingel aan te leggen in Nijmegen Lent om de verkeersdrukte hier te kunnen wegnemen. Dat stuitte echter steeds op verzet vanuit onder andere ons gemeentebestuur en hun samenwerking met de regio en provincie.

Maar nu lijkt er vaart in te zitten: de Dorpensingel stond in al deze overheden in dezelfde week op de agenda. De CDA-fracties van onze gemeentes en van de provincie hebben de handen ineengeslagen en pleiten om hier samen tot een plan te komen met brede steun. Vanuit de provincie heeft het CDA ook opgeroepen tot goed overleg in de regio om met oplossingen te komen. Hiervoor leent zich een goed voorstel vanuit de inwoners van Ressen en van Lent: een voorstel voor een Dorpensingel ‘light’ die groen is, die de omgeving erbij betrekt en waar een lage snelheid is. Ook zou er dan geen knipkomen in de Vossenpelssestraat, wat altijd al een discussiepunt was voor Lingewaard, maar zou de snelheid hier verlaagd worden. Het CDA geeft een groot compliment aan Wijkraad Lent en aan de Vereniging Dorpsbelang Ressen voor dit plan. Daarmee hebben ze bereikt wat het gemeentebestuur en onze Raden aanvankelijk niet lukte.

 Zo hoopt het CDA in de gemeente Nijmegen in de gemeente, maar ook met de regio en met de provincie tot een goede oplossing te komen. Fractielid Delano van Luik blijft hier zich uiteraard voor inzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.