07 maart 2015

Regiokandidaat Bea Schouten in Gelderlander

BEA SCHOUTEN ‘Ik schiet wel eens in de lach in een betoog’ INTERVIEW Plotseling was ze er, op plek drie van de CDA-lijst voor Provinciale Staten: Bea Schouten. „Wij zijn soms wat braaf. Maar ik ga stelling nemen, ook tegen mijn eigen college.”door Menno Pols
Na de gemeenteraadsverkie­zingen van maart 2014 stopte u als prominent CDA-raadslid inWijchen. Nu staat u als hoogste vrouw en hoogste debu­tant op de lijst van uw partij voor de verkie­zingen voor Provinciale Staten op 18 maart.

Hoe is dat gegaan? 

„Bij de gemeenteraadsverkiezingen had ik gevraagd om een onverkiesbare plek. Ik had het twaalf jaar gedaan en dan heb je al­les in de gemeente wel een keer gezien. Bo­vendien had ik net een nieuwe baan bij de GGD in Den Bosch. Ik stuur daar nu een team van 48 mensen aan. Dat wilde ik goed opbouwen. Dus ik ging ervan uit dat ik klaar was met de politiek.

„Een half jaar later werd ik gebeld, of ik in de commissie wilde die het provinciale ver­kiezingsprogramma ging samenstellen.

Waarom ze bij mij terechtgekomen zijn? Ik weet het niet. Ze kenden me in ieder geval. Toen mijn zus nog staatssecretaris was (Ank Bijleveld, tegenwoordig commissaris van de Koning in Overijssel, MP) bezocht ik vaak de provinciale ledenvergaderingen en voerde daar ook het woord. Ook gedepu­teerde Jan Jacob van Dijk heb ik leren ken­nen en ik kan goed met hem opschieten.

Dat kan allemaal meespelen.

„Vervolgens werd ik gevraagd voor de lijst van Provinciale Staten. Daar zag ik een nieuwe uitdaging in. Mijn gezin stond er ook achter. Dus heb ik ja gezegd.”

En toen stond u ineens op plek 3. Hoe ver­klaart u die hoge plek?

„Ik stond perplex toen ik gebeld werd, wist even niet wat ik moest zeggen. Ze zeiden dat ik een aanvulling was voor de lijst. Met name omdat ik een afwijkende visie heb over bijvoorbeeld landbouw en duurzaam­heid. Ik ben een wat progressievere CDA’ er. Ik ben ook wat vlotter dan het gemiddel­de CDA-fractielid, minder formeel. Ik zeg wat ik denk en ik schiet wel eens in de lach bijvoorbeeld, midden in een betoog. Ook de regio kan meespelen.

„Er wordt altijd gestreefd naar een goede geografische spreiding van kandidaten over de provincie. En ik ben een vrouw.

Dat heeft allemaal invloed. De vorige frac­tie bestond voor een vrij groot deel uit be­zadigde mannen. „Ik schrok ook, want als nummer drie wordt er wel wat van je verwacht. Ik moest er meteen aan geloven, heb al meerdere werkbezoeken afgelegd. En ik moet input leveren namens het CDA voor alle stemwij­zers die er zijn. Dat is trouwens totaal uit de hand gelopen. Belachelijk! Voor elke doelgroep is er één. Er is zelfs een gay-stem­wijzer. Hoe ver kun je gaan?”

De CDA-fractie in het provinciehuis geldt niet als erg spannend. Degelijk, niet slecht, maar ook niet sprankelend.

„Dat klopt, zeker als wij in het college zit­ten, zijn we als CDA vaak wat braaf. We zijn ook een partij van gewone mensen, en daar is niets mis mee. Maar ik vind het een uitdaging om wel stelling te nemen, ook als het tegen mijn eigen college is.”

Wat trekt u aan het werk in Provinciale Sta­ten?

„Bij de provincie gaat het om grotere pro­cessen, om het overzicht. Alle gemeenten houden zich bezig met landbouwbeleid, met natuur en recreatie. De provincie knoopt al die plannen aan elkaar. Dat vind ik interessant.”

Welke portefeuilles zou u willen beheren? 

„Duurzaamheid vind ik erg boeiend, maar ook cultuur, natuur en recreatie.” 

Duurzaamheid! Straks gaat u de windmolens naarWijchen brengen. 

„Ja, daar zie ik wel een beetje tegenop.

Wijchen zet nu in op draagvlak, wil de zaak van onderaf benaderen. Maar nu wor­den er contouren van een kilometer om de dorpen getekend. Dan kan je nergens wind­molen neerzetten.” 

Je kunt ook te veel democratie hebben. 

Zucht: „Soms wel, ja.” 

Wilt u dingen veranderen in Arnhem? 

„Ik hoor vaak van gemeenten dat ze de pro­vincie als een hindermacht ervaren, die eerst vier keer nee zegt en dan misschien een keer ja. Zo heb ik het zelf ook ervaren.

Natuurlijk, de provincie moet belangen af­wegen en keuzes maken. Maar ze moet ook positief meedeken, en wij Statenleden moe­ten daar op wijzen.”

Is het goed voorWijchen dat u in Provinciale Staten komt?

„Het is altijd goed voor de Wijchense frac­ties om iemand te kennen in Arnhem. Niet alleen voor het CDA, ook voor de andere partijen. Natuurlijk zit ik er voor het alge­meen belang. Als ik me met duurzaamheid bezighoud, doe ik dat voor de hele provin­cie. Maar ik woon wel hier, en het is een he­le mooie regio. Die wil ik graag promoten in Arnhem.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.