Clemens Keultjes

Fractievolger

Wat is je naam?
Clemens J.A.B.F.M. Keultjes. Ik weet het, heel lang paste de naam niet eens op mijn paspoort.

Wie ben je en wat brengt je in Nijmegen?
Ik kwam om hier te beginnen aan een studie wiskunde, maar ben geëindigd met een lerarenopleiding Nederlands/Engels om uiteindelijk nu wiskunde te geven aan mijn bijzondere leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. En dat, meneer Dekker, zijn echt pubers.

Hoe en waarom ben je bij het CDA terecht gekomen?
Er waait een nieuwe, frisse wind door het CDA. Er is een nieuwe koers waarbij ingezet wordt op een waarden en normen, waardoor je kunt zien dat er een diep geworteld fundament ten grondslag ligt aan ons werk. Ik wilde mee op die koers.

Wat is je favoriete boek/muziek en waarom?
Favoriete boek: The Landmark Thucydides, bewerkt door Robert B. Strassler

Waarom? Een man probeert grip te krijgen op de werkelijkheid die hij heeft meegemaakt. Hij probeert zo natuurgetrouw bronnenonderzoek te doen, omdat hij denkt dat ook in de werkelijkheid de morele lessen te vinden zijn die hij kent uit de oude verhalen van lang geleden. Hij is een ontdekker/uitvinder: hoe pak je zoiets aan, als niemand dit ooit gedaan heeft. Hij probeert geen compromissen te sluiten en toch sijpelt zijn eigen persoonlijke verdriet en verlies door. Een stem van meer dan tweeduizend jaar geleden.

Favoriete muziek: er is zoveel, maar ga eens op zoek naar “Secret Treaties” van Blue Öyster Cult. Dan weet je ook waarom.

Waar zet jij je voor in?
Voor de mensen die zich niet hebben kunnen wapenen tegen de eisen die de moderne ieder-voor-zichzelf maatschappij stelt.

Wat zou je grootste succes zijn als je raadslid wordt?
Als de gemeente Nijmegen met de schoolbesturen in en rond Nijmegen een convenant afsluit, waarin ze vastlegt dat op iedere basisschool in Nijmegen de meesters en juffen niet meer zullen werken dan de in de CAO vastgelegde 40 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.