03 mei 2020

Overwegingen bij het dossier Mobiliteit - Delano van Luik

Het College wil betaald parkeren invoeren in de Hof van Holland en aan de westzijde van het station. Aangezien er veel nieuwbouw gerealiseerd gaat worden rond station Lent en station Nijmegen en hier minder parkeerplekken voor vrijgemaakt kunnen worden, is de vrees dat de parkeerdruk in omliggende wijken op zal lopen. Vandaar ook de redenatie van ons College.

Bewoners weten wat het beste is voor de wijk: ook bij betaald parkeren

Tot zover kan het CDA de redenatie van het College volgen. Waar de redenatie spaak loopt, is dat er bij de bewoners in betrokken wijken geen steun blijkt voor deze plannen. Dat betekent nogal wat, aangezien het College voorstelt om de enquête waaruit 80% steun voor invoer betaald parkeren moet blijken wordt geschrapt.  

Voor het CDA geldt dat betaald parkeren zo een ingrijpend instrument is voor het leven in een wijk dat dit niet zomaar van bovenaf kan worden opgelegd. De wijkbewoners weten zelf wat het beste voor hun wijk is en daarom is voor betaald parkeren instemming op het laagste niveau noodzakelijk. De gemeente kan niet bewoners vragen om te participeren en tegelijkertijd het draagvlak onder burgers negeren. 

De wethouder hoeft daarbij ook niet te vrezen dat hierdoor de nieuwbouwplannen niet door kunnen gaan: zodra de parkeerdruk toeneemt kunnen wijkbewoners het verzoek doen tot een enquête om toch betaald parkeren in te voeren. Dat duurt wel wat langer, maar dan weten we wel zeker dat betaald parkeren noodzakelijk is en gedragen wordt. 

Delano van Luik, fractievolger CDA Nijmegen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.