14 februari 2020

Overwegingen bij het dossier Zorg en Welzijn - raadslid Marjolijn Mijling

Woensdag 29 januari namen we in #raad024 misschien wel de belangrijkste beslissing van deze raadsperiode: hoe gaan we verder met onze (jeugd)zorg. De vraag (quasi)inbesteden of aanbesteden leverde de grootste discussie op. En ook voor inwoners is dat lastig te begrijpen. Wat is er veel over gezegd en geschreven de laatste maanden. De partijen voor inbesteding schilderen aanbesteding af alsof we op de grootste ramp afstevenen en de zorg vrijwillig aan de markt overlaten zonder dat we daar als gemeente nog invloed op hebben. Maar het ligt natuurlijk veel genuanceerder. Een goed uitgeschreven bestek (uitvoerige opdracht aan de zorgaanbieder) levert precies wat je vraagt. En dan is er nog Europese wetgeving die een grote rol speelt in de keuze. Echter is dat verhaal taai en moeilijk uit te leggen door de media. Het is niet zo gek dat de Nijmegenaar er nog maar weinig van begrijpt. Iemand schreef: "Dit lijkt me een gevalletje waarin de burger geen idee heeft hoe de vork precies in de steel zit. #transparantie"

De zorg is wat mij betreft het zwaarste dossier, met de overdracht van het Rijk naar de gemeente werden wij als gemeenteraad ook verantwoordelijk, maar wij zijn een lekenbestuur (we zijn hier niet voor opgeleid). Daarom hebben we als raad gezamenlijk een intensief traject doorlopen met ambtenaren, wethouder en een externe jurist gespecialiseerd in Europees aanbestedingsrecht. Ik kan je zeggen dat we als raad gedegen zijn geïnformeerd over de (on)mogelijkheden en dat we als partijen afzonderlijk de keuze hebben gemaakt met de beste intentie voor de beste zorg in Nijmegen.

Namens het CDA Nijmegen heb ik gepleit en gestemd voor aanbesteding. Bij (quasi)inbesteden moet je als gemeente aantonen dat de markt faalt. Volgens het CDA kunnen we dat als Nijmegen niet hardmaken met het risico op meerdere rechtszaken door zorgorganisaties die de (quasi)inbesteding aanvechten. Mede om die reden viel voor ons die optie af. Met een gedegen bestek (opdrachtbeschrijving waarbij o.a. lokale verankering, monitoring, controle en bijsturing gewaarborgd is) kunnen we de zorg in Nijmegen prima aan een zorgorganisatie, die de juiste mensen in dienst heeft, toevertrouwen. Het is nu aan het College om tot een definitief bestek te komen en daarna zijn wij als raad weer aan zet om te controleren.

Raadslid Marjolijn Mijling, woordvoerder zorg en welzijn

(Ter info nog even de taken van de gemeenteraad: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.