23 mei 2020

Toeslagenaffaire Belastingdienst en Nijmeegse gezinnen - Raadslid Marjolijn Mijling

Afgelopen weken stonden de kranten vol met nieuwsberichten over problemen bij de Belastingdienst. De toeslagenaffaire heeft veel gezinnen in ons land geraakt. Dat roept de vraag op wat dat betekent voor Nijmeegse gezinnen. 

Daarom heb ik namens onze fractie samen met de SP de volgende vragen gesteld aan het College:

1.    Heeft u inzicht is welke inwoners van onze stad gedupeerd zijn door de belastingdienst?
2.    Zo nee, wilt u ervoor zorgen dat u zo spoedig mogelijk een lijst krijgt van de belastingdienst en/of een lokaal meldpunt inrichten voor gedupeerden en hiervoor een oproep plaatsen in de lokale media?
3.    Zo ja, heeft u deze mensen reeds ondersteuning verleend bij eventuele financiële problemen?
4.    Bent u bereid deze mensen bij te staan en al voordat de belastingdienst begint met compensatie, te helpen om hun leven op de rit te krijgen?

Graag zouden wij als CDA Nijmegen en ons Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, in contact komen met gedupeerden. Verhalen en voorbeelden zijn gewenst om toe te zien dat er een gedegen oplossing komt vanuit de Belastingdienst richting gedupeerden. Bent u zelf gedupeerd of kent u een gezin reageer dan via: fractie@nijmegen.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.