01 november 2017

Verkiezingsprogramma: Meer voor elkaar!

CDA presenteert programma voor een veilig en leefbaar Nijmegen

Ondersteuning voor verenigingen en vrijwilligers, versterking van de handhaving en budgetten en leefbaarheidsplannen voor Nijmeegse wijken. Deze punten vormen de rode draad door het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA Nijmegen. Lijsttrekker Mark Buck: “Met dit programma kiest het CDA voor een veilig en leefbare stad, waarin we omzien naar elkaar. Ik ben ongelofelijk trots om met dit herkenbare CDA-programma Nijmegenaren tegemoet te treden.”

Wijken centraal

Het CDA kiest voor de Nijmeegse wijken. Geen centralistische aanpak vanuit het stadhuis, maar wijkbudgetten waarmee inwoners zelf plannen kunnen ontvouwen in de stad. Ook pleit het CDA voor het beter betrekken van wijkraden bij gemeentelijk beleid.

Leefbaarheid

Tevens kiest het CDA voor maatregelen die de leefbaarheid bevorderen. De CDA-inzet voor verenigingen en vrijwilligers van de afgelopen jaren wordt versterkt, sport en bewegen worden meer gestimuleerd en de maatschappelijke stage wordt heringevoerd. Daarnaast maakt het CDA zich hard voor meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters op de woningmarkt en levensloopbestendige wijken. Op die manier zorgen we ervoor dat jong en oud zich betrokken blijven voelen bij onze prachtige stad.

Veiligheid

Iedere Nijmegenaar moet zich veilig voelen waar hij woont en werkt. Daarom zet het CDA in op een veiligheidsagenda per wijk om hufterigheid en onveiligheid tegen te gaan. Ook worden onveilige verkeerssituaties voor fietsers en voetgangers aangepakt. Ten slotte speelt ook de bredere veiligheid een grote rol: het CDA wil AED-netwerken in Nijmegen faciliteren en meer budget beschikbaar maken voor onder andere woon- en afvaloverlast.

Overzichtelijk programma, duidelijke ambitie

Onder leiding van de programmacommissie is er hard gewerkt aan een overzichtelijk en duidelijk leesbaar programma voor alle Nijmegenaren. Geen ellenlange opsomming van beleid en maatregelen, maar concrete keuzes voor de stad. Op 30 oktober jongstleden stemde de Algemene Ledenvergadering unaniem in met dit programma.

 

Lees het hele programma hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.