25 november 2021

Biobased materiaal in de bouw is geen utopie!

Op 21 oktober jl. heeft CDA Lokaal vragen aan het college gesteld over innovatie in de woningbouw en het college heeft daar met deze brief op geantwoord. De beantwoording was teleurstellend en gaf blijk van desinteresse in het onderwerp dat zich uitte in het onzorgvuldig beantwoorden van de vragen en adressering. Als fractie van CDA Lokaal vinden wij de reactie, afgezet tegen de jarenlange goede samenwerking en de wil om gezamenlijk het beste voor onze inwoners te bereiken, zeer verrassend, weinig doordacht en zeker niet passend in de Nunspeetse politieke samenwerking.

Daarom hebben wij de volgende opmerkingen en aanvullende vragen gesteld:

  1. Wilt u oplettend zijn in de adressering en naamgeving, het is, voor het geval dat u het gemist heeft, CDA Lokaal.
  2. In de beantwoording van vraag 1 geeft u geen antwoord op de vraag, maar komt met een redenatie die in onze ogen kant nog wal raakt. Wilt u de vraag in de juiste context beantwoorden.
  3. Uw reactie op vraag 4 laat zien dat u niet open staat voor Tiny houses. U gaat bijvoorbeeld geheel voorbij aan het feit dat er, ook in Nunspeet, Tiny houses worden gebouwd die op een verrijdbaar platform staan en dus anders in de bestemmingsplannen en -procedures worden bestemd. Nog belangrijker is dat u een grote groep geïnteresseerden - en dat zijn vooral jongeren - buitenspel zet. Ter illustratie: de gemeente Nijkerk heeft nu een project van rond de 60 van dergelijke woningen lopen en maar liefs 2600 gegadigden hadden zich aangemeld!

Onze vraag is hoe u een dergelijke ontwikkeling afzet tegen de grote vraag naar huisvesting, want daar schermt u steeds mee, bedoeld voor spoedzoekers, jongeren en bijvoorbeeld statushouders? Want met de reguliere bouw van met name betaalbare starterswoningen en sociale huurwoningen is dat vooralsnog schier onmogelijk. 

Om de ontbrekende verdiepingsslag in uw beantwoording al aan te vullen vindt u als bijlage het CDA Lokaal relaas ”Houtbouw is booming business”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.