22 november 2021

Bouw basisscholen moet sneller

Lijsttrekker Wichert Stoffer van CDA Lokaal valt maar meteen met de deur in huis: “het schoolhuisvestingsplan van onze gemeente is inhoudelijk prima, maar het duurt allemaal veel te lang. Veel kinderen in Nunspeet gaan dagelijks naar een schoolgebouw van meer dan 40 jaar oud met een slecht binnenklimaat en dat moet wat mij betreft zo snel mogelijk veranderen.”

Het huisvestingsplan van de gemeente kent een lange agenda die loopt tot maar liefst 2032. Voor de kernen Hulshorst en Elspeet heeft een voortvarende aanpak geleid tot een snelle verduurzaming en nieuwbouw voor de verschillende locaties. Voor Nunspeet ligt dat heel anders. In Nunspeet Oost komt een Integraal Kindcentrum (IKC), waarvan de bouw waarschijnlijk aankomend jaar van start gaat. Deze school vervangt straks de Morgenster en de Petraschool. Maar Nunspeet West komt er voorlopig bekaaid vanaf. De Immanuelschool moet langdurig gebruik maken van locatie De Schakel en lokalen van de Da Costaschool. En ook voor de Da Costaschool is het uitzicht op verbetering uitgesteld. De oorzaak hiervan is dat de gemeente een nieuwe school in Nunspeet Noord voorrang wil geven. Door de komst van Molenbeek en uitbreiding van ’t Hul wordt een eerdere vervanging van basisschool De Bron noodzakelijk geacht.

“Leerlingen in oude, vochtige en tochtige gebouwen, dat moet we niet willen”

De fractie van CDA Lokaal vindt dat het allemaal best wat ambitieuzer mag. En dat kan ook volgens Stoffer: “Door het gelijktijdig agenderen van de IKC’s West en Noord vang je minstens drie vliegen in een klap. De extra leerlingen uit nieuwbouwwijken krijgen snel een goede en centale plek in Nunspeet Noord. In Nunspeet West wordt de versnippering voor de CNS scholen opgeheven en ontstaat de mogelijkheid om permanent ruimte te creëren voor bijvoorbeeld een openbare school en de nieuwe gereformeerde school. Ten derde komen er wellicht locaties vrij die mogelijkheden bieden om betaalbare woningen te realiseren. Bovendien zorgt het er sneller dan in het huidige plan voor dat alle basischoolkinderen onderwijs genieten in een school met een goed binnenklimaat en voldoende ruimte en frisse lucht.

Daarmee zijn nog niet eens alle voordelen van een versnelde uitvoering genoemd. De mogelijkheden om passend onderwijs goed vorm te geven dienen zich ook eerder aan. En ook extra capaciteit voor kinderopvang, waar veel behoefte aan is, kan sneller worden gerealiseerd bij de IKC’s. Versnelde uitvoering heeft waarschijnlijk zelfs financiële voordelen, stelt Stoffer: “Het versneld afstoten van verouderde gebouwen leidt tot lagere energielasten en voorkomt hoge onderhoudskosten. Vrijkomende locaties brengen hun geld zeker op wanneer gekozen kan worden deze in te vullen met woningbouw. Daarnaast kan de gemeente in de huidige situatie maximaal profiteren van de lage rentestand.”

CDA Lokaal neemt het voorstel voor een versnelde uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Onderwijs op in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in het komende voorjaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.