02 september 2019

Bouwt Nunspeet voor eigen inwoners?

De verbazing bij de fractie van het CDA was groot toen zij een advertentie onder ogen kregen die in het Reformatorisch Dagblad stond. De fractie had nog in de laatste raadvergadering van het college vernomen, dat de intentie er is, dat in Nunspeet alleen gebouwd wordt voor de eigen inwoners. Haaks hierop staat een advertentie in een landelijk dagblad. Het CDA Nunspeet is niet tegen woningbouw in de gemeente Nunspeet. Als er gebouwd moet worden dan zien zij wel graag dat deze huizen beschikbaar komen voor mensen die een binding hebben met de gemeente Nunspeet. Volgens het CDA is het een slecht signaal naar de inwoners van 't Hul-Noord waar de gemeente een claim op de gronden heeft gelegd. “Hoe leggen wij uit aan hen, dat de gemeente inderdaad alleen voor Nunspeters wil bouwen?” aldus raadslid Karel van Bronswijk “Nog geen half jaar van start en met de bouw van fase 2 en dan al landelijk moeten adverteren, dit kan in onze ogen niet anders betekenen dan dat er dus veel minder belangstelling is onder eigen inwoners dan iedereen in koor beweert.” Dit is een stelling van een inwoner van 't Hul-Noord. Het CDA wil graag van het college weten of deze veronderstelling hout snijdt….

Het antwoord van het college was zoals eigenlijk verwacht. "het is niet onze business, vrije handel, etc en van sprecifieke benadering is geen sprake".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.