28 juni 2021

Budgettekort Stationsomgeving gerepareerd

NUNSPEET – Voor velen was het even schrikken begin van dit kalenderjaar: de jaarlijkse nota onroerendzaakbelasting (OZB) viel fors hoger uit dan voorgaande jaren. Maar de inwoners van gemeente Nunspeet krijgen er ook wat voor terug, waaronder een gloednieuwe sportaccommodatie en een geheel vernieuwde stationsomgeving met een tunnel onder het spoor. Kortgeleden keken diverse inwoners vreemd op toen zij lazen dat gemeente Nunspeet het jaar 2020 met een flink positief financieel resultaat afsloot. Was die OZB-verhoging dan wel nodig? Een terechte vraag, een gemeente moet altijd transparant zijn en verantwoording afleggen over hoe zij met het belastinggeld van haar inwoners omgaat. In dit geval blijkt het positieve resultaat niet een bedrag te zijn dat zomaar overblijft en vrij te besteden is. Het grootste deel valt vrij uit enkele grote bouwprojecten en is nodig om in toekomstige projecten opnieuw te kunnen investeren. Onderaan de streep blijft een kleine miljoen euro over waar geen specifieke bestemming voor is.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag ontstond even verwarring over de precieze hoogte van het bedrag zonder specifieke bestemming. Fractievoorzitter Koos Meijer van CDA Nunspeet Lokaal had met twee amendementen voorstellen ingediend om dit bedrag een bestemming te geven. Beide amendementen waren mede ingediend door de fracties van PvdA/GroenLinks en Liberaal Nunspeet. In het eerste voorstel bepleitte Meijer een aanvulling van het budgettekort voor de Stationsomgeving. Omdat het een meerjarenproject betreft, moet bij dit project rekening worden gehouden met prijsstijgingen, zowel door inflatie als stijgende bouwkosten. Het amendement kon op brede steun rekenen, de gemeenteraad stemde unaniem voor aanvulling van het budget met een bedrag van 292.000 euro. Hoewel dit bedrag specifiek bedoeld is om kostenverhogingen op te vangen, maakt de CDA-fractie geen bezwaar wanneer een heel klein beetje benut wordt om het Stroopstokterrein versneld in te zaaien met gras en misschien een bloemenmengsel om het geheel wat op te fleuren.

Voorstel voor extra investeren in starterswoningen komt in het najaar terug.

In het tweede voorstel vroeg Meijer extra budget voor hulp aan starters op de woningmarkt. CDA Nunspeet Lokaal maakt zich sterk om alle mogelijke middelen aan te wenden die starters een kans geven op de woningmarkt. Er werd een half miljoen euro extra budget gevraagd om te reserveren voor het stimuleren van goedkope woningbouw. Dit geld kan gebruikt worden om projecten met starterswoningen te ondersteunen met een goedkopere kavelprijs of samenbouwen in eigen beheer (CPO-projecten). Omdat er onduidelijkheid ontstond over het bedrag dat voor dit doel kan worden gereserveerd, is het voorstel uiteindelijk niet in stemming gebracht. De mogelijkheden worden nu eerst verder uitgezocht en het voorstel wordt aangehouden. De verwachting is dat CDA Nunspeet Lokaal bij de begrotingsbehandeling in het najaar opnieuw extra steun voor goedkope woningbouw zal vragen. Koos Meijer: “We moeten alles in het werk stellen om onze jongeren woonruimte te bieden in onze mooie gemeente. Zonder hen in ons midden lukt het niet om een levendige en bloeiende gemeenschap te blijven. Ook al is het moeilijk, wij blijven ons inzetten voor betaalbare starterswoningen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.