21 januari 2022

CDA Lokaal vraagt uw mening over 'Goed wonen in Nunspeet'.

In een bekend landelijk weekblad verschijnt jaarlijks aan het begin van de zomer een onderzoek naar de ‘Beste gemeenten van Nederland’. Nunspeet scoort steevast bijzonder goed in deze lijst, het is goed wonen in onze gemeente. Goed wonen is hét thema waar CDA Lokaal zich voor wil inzetten in de komende raadsperiode. Dat klinkt eenvoudig, maar er is veel werk aan de winkel om te zorgen dat inwoners van Nunspeet met recht kunnen zeggen: ‘het is goed wonen in onze gemeente!’. Uit het onderzoek blijkt dat speelsheid en aandacht voor historie belangrijk worden gevonden bij het inrichten van de openbare ruimte en bebouwing.

Maar de CDA-fractie wil graag van de inwoners zélf weten wat ze belangrijk vinden. Aan welk soort woningen is behoefte? Hoe moeten nieuwe wijken worden ingericht? Is betaalbaarheid belangrijker dan een ruime opzet en groen in de wijk? Moeten we hoger gaan bouwen of meer efficiënte woningen op maat? Op deze en nog veel meer vragen kan antwoord worden gegeven in de enquête. Lijsttrekker Wichert Stoffer: “ik hoop dat veel inwoners van onze gemeente gehoor geven aan onze oproep om de vragenlijst in te vullen. De lijst bestaat uit ruim twintig vragen en het duurt ongeveer een kwartier om het in te vullen. Het zou mooi zijn als alle leeftijdgroepen – jongeren vanaf 18 jaar tot aan senioren op leeftijd – meedoen zodat we een goed beeld krijgen van de woonwensen in onze gemeente.”

“Wij hopen dat veel inwoners de enquête invullen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de woonbehoeften.”

Het gemeentebestuur van Nunspeet spreekt geregeld over burgerparticipatie: bewoners actief mee laten denken bij beleid en projecten. In de praktijk gaat dit soms goed, maar helaas lang niet altijd. CDA Lokaal wil dat participatie niet meer een toevallige activiteit is, maar vast onderdeel bij alle beleid- en planvorming, zowel bij aanvang als gedurende het traject. Dat geldt zeker voor de plannen rondom woningbouw. De uitkomsten van de ‘Goed Wonen’–enquête gaat de fractie de komende jaren actief gebruiken bij het ontwikkelen van plannen en projecten op het gebied van woningbouw. Inwoners van de gemeente Nunspeet en anderen die graag (weer) in Nunspeet willen wonen wordt gevraagd de enquête online in te vullen. Klik  HIER voor de enquete.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.