27 november 2019

Column door Henny Zijlstra: Trappen of stikken

Huis aan Huis Nunspeet Editie 25 november 2019

Trappen of stikken

Op de Veluwe zijn we alweer gewend aan een verlaging van de snelheid op de A28. Binnenkort zullen we nog langzamer moeten rijden om daarmee een doorbraak te forceren in de stikstof-impasse. Maar ook als je op de A28 afslaat naar ons mooie Nunspeet ontkom je niet aan de gevolgen van de welvaartsgroei en de toegenomen mobiliteit. Het dorp in- of uitkomen wordt rond de spits steeds drukker met als gevolg files op de Elspeterweg tot aan de A28 toe. We gaan er van uit dat de geplande onderdoorgang bij het station een deel van dit probleem straks zal gaan oplossen.

Een ander aspect van toegenomen mobiele drukte is dat er meer auto’s het dorpscentrum in willen rijden. Iedereen wil het liefst zo dicht mogelijk bij zijn of haar favoriete winkel parkeren. Op zich zijn er voldoende parkeerplaatsen, maar toch blijft het lastig om het winkelend publiek daarnaartoe te krijgen. De gemeente is bezig met een ambitieus verkeer- en vervoersplan. De gemeente Nunspeet wil niet dichtslibben en wil nadenken over nieuwe vormen van verkeer. Het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gaat over allerlei maatregelen, maar ook over het stimuleren van fietsen en het nadenken over nieuwe vormen van mobiliteit. Met slimme maatregelen kan de doorstroom van verkeer verbeterd worden.

De oplossing begint bij jezelf

We ontkomen er niet aan dat er meer nodig is dan alleen slimme ingrepen in onze wegeninfrastructuur. Ook in dit geval begint een betere wereld bij onszelf. Iedereen moet een steentje bijdragen. Onze mentaliteit zal moeten veranderen. We pakken al vaker de fiets, maar hoe gaan we om met het delen van auto of fiets? Misschien goed om eens na te denken over hoe we echt samen aan een oplossing werken. Dat houdt ons mooie, groene dorp leefbaar en we dragen zo samen ook een klein steentje bij aan een duurzame toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.