30 januari 2019

Column in Huis aan Huis 29 januari 2019 door Erik Schipper

De Regenboog

U kent dit fenomeen wel, de veelkleurige boog aan de hemel als de zon tegen een nevel van waterdruppels aanschijnt en u kunt dit waarnemen op het moment dat u de zon in uw rug hebt schijnen.
Ik ben van dat prachtige natuurverschijnsel altijd onder de indruk; de regenboog als uiting van een samensmelting van licht en de perfecte harmonische combinatie van schoonheid. De symbolische betekenis van de regenboog kent een breed scala aan mogelijkheden. Voor de één is het een boog als teken van trouw en belofte, voor de ander is het een brug die verbindt of het teken dat de harmonie aangeeft tussen mensen. Sommigen zien de regenboog als teken van eenheid in verscheidenheid. Kortom, de regenboog staat voor verbinding, daar zijn de meesten het wel over eens. Het is juist dat teken van verbinding die mijn bijzondere aandacht oproept.

Verbinding

Kijken wij naar de samenleving en de politiek, ook die in Nunspeet, dan hebben we de mond vol over samenwerken en verbinden bij alles wat we doen. Kijken we om ons heen dan zien we regelmatig een andere invulling: de regenboogvlag blijft in de kast en de Nashville-verklaring zet mensen tegenover elkaar. Pijnlijk gedrag en dat terwijl de kinderen op school al leren dat iedereen er mag zijn. Dat ieder mens uniek is en ieder mens respect verdient. Het niet altijd met elkaar eens zijn is een menselijk gedrag en zou de aanleiding moeten zijn om het gesprek of het debat met elkaar aan te gaan. Maar los van die uitkomst heeft iedereen altijd het recht op een moment van aandacht, eigen standpunten hebben en het zichzelf kunnen zijn. En dat ongeacht levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en/ of geslacht. Dat evenwicht en die verbinding vraagt om volksvertegenwoordigers, ook lokaal, met oog voor iedereen.

Het CDA, misschien wel de meest verbindende partij van Nunspeet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.