02 september 2019

Column van Koos Meijer: Busje komt zo

Column in Huis aan Huis 3 september 2019

Busje komt zo

Veel veelal oudere Nunspeters maken zich echt zorgen of hun busje straks nog wel komt en dan hebben wij het over de Auto Mobiliteits Voorziening bus, veel beter bekend als de AMVO-bus. Al vele jaren rijden de AMVO-bussen hun passagiers binnen de gemeente Nunspeet van huis naar een winkel- of ouderencentrum, naar de dokter of wat er ook maar denkbaar is. Deze busjes worden bemand door vrijwilligers en een groep particuliere organisaties en bedrijven dragen gezamenlijk bij aan het instandhouden van de AMVO-bussen.
De AMVO-bus is ook veel meer dan alleen maar een transportmiddel van A naar B, nee, het gaat veel verder. De chauffeurs kennen hun passagiers, maken een praatje, dragen bij aan het sociaal contact en houden het fenomeen ‘eenzaamheid’ op grotere afstand. Die toegevoegde waarde is nauwelijks in geld uit te drukken, maar heeft wel een enorme maatschappelijke functie en positieve bijdrage aan het welzijn van vooral onze oudere inwoners.

Geen woorden, maar daden

Ondanks dat mooie beeld zijn er donkere wolken aan de AMVO-bus horizon. Het exploitatiebudget is behoorlijk krap geworden en nadert een kritische ondergrens. In mei jl. heeft collega-raadslid Martin Juffer van Gemeentebelang bij het college aan de bel getrokken met o.a. de vraag of de gemeente bereid is jaarlijks een bijdrage AMVO te doen. Het antwoord op zijn vraag was dat alles nog eens bekeken moest worden. Niet echt een antwoord waar de je vlag voor uitsteekt. Martin heeft daarna nogmaals vragen gesteld en het antwoord daarop moet nog komen. Jaarlijks betalen de Nunspeetse belastingbetalers, u en ik dus, bijna 450.000 euro aan het leerlingenvervoer. Een heel nuttige en noodzakelijke activiteit, maar de bijdrage aan het vervoer van onze ouderen steekt daar wel heel erg marginaal tegen af. Het CDA roept het college op om creatief te denken en met een goede oplossing te komen. Ga de woorden omzetten in daden en laat onze ouderen niet op de AMVO-bus wachten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.