12 april 2017

De CDA-prioriteiten voor de Programmabegroting 2018 - 2021

Geld geven aan de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste ogenblik, met de juiste bedoeling en op de juiste manier. Dat is niet iedereen gegeven en ook niet makkelijk. (Aristoteles 384 - 322 v Chr.)

De bovenstaande tekst staat op de titelpagina van de CDA-prioriteiten voor de begroting 2018 – 2021 Deze uitspraak gaat ook vandaag nog steeds op en dat vraagt dus ook in 2018 en in de jaren daarna om zorgvuldige afwegingen hoe met het Nunspeetse overheidskapitaal om te gaan. De gemeente Nunspeet kent een gezonde financiële huishouding en ook in Nunspeet is het economisch tij en alles wat daar direct en indirect aan vast hangt, ten goede gekeerd. Dat betekent dat er meer ruimte is voor investeringen, maar gelijktijdig is en blijft zorgvuldigheid hier vereist.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.