29 oktober 2020

De losse eindjes, vraag en antwoord

Jaren is er over gedacht hoe de Oenenburgweg op te knappen en de uiteindelijke realisatie kostte ook de nodige tijd. Maar het resultaat mag er meer dan zijn. Desondanks zijn er nog een viertal losse eindjes. Dat is de afhandeling van de discussie over het straatwerk, de verkeersdrukte in het noordelijk deel van de weg tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg, de renovatie van het eerste deel van de Oosteinderweg en de rotonde Oenenburgweg met de Elburgerweg.

Over het straatwerk is veel te doen geweest met klachten over geluidsoverlast. Vervolgens kwam er onderzoek, een second opinion zelfs en aan het eind was daar de conclusie dat het geluid van de geluid reducerende stenen voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Een echt cijfermatige benadering, waarbij de beleving van de aanwonenden ogenschijnlijk in het niets verdween. Het is dan heel vreemd dat de leverancier de gemeente, aldus het persbericht van de gemeente,  een vergoeding van € 10.000 heeft toegezegd.

Naast de geluidsoverlast ervaren veel aanwonenden en ook overige weggebruikers dat daar herhaaldelijk opstoppingen zijn vanwege het nog steeds doorkomende zwaar verkeer.

Tenslotte is er indertijd gemeld dat het eerste stuk Oosteinderweg, dat ooit voor vrachtwagens is verbreed, bij deze renovatie weer in de oorspronkelijke staat zou worden teruggebracht. De kwaliteit van het wegdek met zo'n raar rood vak en de trottoirs laat nu zwaar te wensen over.

De afwijkende voorrangsregel voor fietsers op de rotonde Elburgerweg met de Oenenburgweg bestaat nog steeds. Ondanks de vele vragen van meerdere partijen is er daar niets veranderd. De reacties tot nu toe uit het college zijn van het kaliber ‘het is zoals het is, we gaan het bekijken als Molenbeek is afgerond, zo onveilig is het niet, er vinden geen ongevallen plaats, enz., enz.

Het blijft echter een uiterst vreemde zaak dat in de bestaande reeks van zeven rotondes in de doorlopende weg Elburgerweg - Harderwijkerweg dit de enige rotonde is met een afwijkende voorrangsregel. Dat is en blijft niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

De fractie van het CDA heeft het college over deze ‘losse eindjes’ wederom vragen gesteld. Klik HIER voor de vragen.

Het college heeft onze vragen beantwoord, klik HIER voor de beantwoordingsbrief. In de raadsvergadering van 26 november 2020 heeft de fractie opgeroepen vooral helder en transparant in toekomstige aanbestedingen te zijn en dus niet 10.000 euro bonus als lokker vanuit een aannemer te gebruiken. Het college stemde daar, uiteraard, mee in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.