02 november 2018

De politieke column in Huis aan Huis op 6 november 2018

Aandacht voor Mantelzorgers

In mijn dagelijks werk en in mijn directe omgeving is het te zien en tegelijkertijd ook vaak niet zichtbaar: de zorgondersteuning die kinderen, kleinkinderen, andere familie, buren en vrienden geven aan hun dierbaren. De mantelzorgers die ervoor zorgen dat deze kwetsbare en zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze ondersteuning, voor velen een vanzelfsprekendheid, wordt vaak met liefde gegeven. Laverend tussen een drukke baan, rekening houdend met de hectiek van eigen gezin, eigen gezondheid en eigen balans. En al die inspanningen leveren, helaas, nogal eens overbelaste mantelzorgers op. Met name gebeurt dat in de laatste fase van het thuis wonen van mensen, want dan bereikt de zorgvraag vaak haar hoogtepunt.

Twee pijlers van het CDA-gedachtegoed zijn solidariteit, het omzien naar de kwetsbaren in onze maatschappij, en de gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers en overheid. Mantelzorgers laten solidariteit in de dagelijkse praktijk zien en nemen de verantwoordelijkheid en zorgen voor onze kwetsbare dierbaren vrijwillig op zich. Nu de overheid nog.

Daadkracht vraagt daadkracht

Een ruimhartig beleid vanuit de gemeente aan bijvoorbeeld verschillende vormen van dagbesteding op maat voor ouderen is nu en in de toekomst hard nodig. Het CDA heeft in de raadsvergadering over de programmabegroting 2019 - 2022 aan het college gevraagd het welzijnsbudget nu te verhogen. Met die verhoging kunnen de welzijnsorganisaties meer ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers geven. Het college onderkent de zorgen en de bestaande financiële achterstand in het welzijnsbudget, maar moet over de invulling nog gaan nadenken. Elke dag wordt het duidelijker dat het aantal mensen dat langer thuis woont en daardoor ook het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers toeneemt. De gedeelde verantwoordelijkheid waarin o.a. mantelzorgers en overheid/gemeente solidair samenwerken is wel aanwezig, maar verdient een update. Een mooie basis om met daadkracht de mensen, die daadkracht laten zien, een steun in de rug te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.