19 oktober 2018

De programmabegroting 2019 - 2022 en de CDA-beschouwing daarop

Begroten is en blijft een momentopname van de nabije toekomst. De nauwkeurigheid is uiteraard het eerste jaar het hoogst, voor de resterende jaren daarna daalt de betrouwbaarheidscurve fors. Dat is niet erg, want de gemeente maakt elk jaar een nieuwe begroting. Zo ook voor de periode 2019 - 2022. Nunspeet loopt voorop in het digitaal aanbieden van de begroting, klik hier voor de begrotingswebsite met heel, heel veel informatie en cijfers.

In Nunspeet worden de beschouwingen ca. 2 weken voor de raadsvergadering ingediend, zo ook die van het CDA. Onze beschouwing staat hieronder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.